Nejdůležitější používané předpisy

 
Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 
 
Vyhláška č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
 

Školský zákon:


Další důležité vyhlášky a dokumenty naleznete zde: