FORMULÁŘE:

 

 

1) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 
 
 

2) Vyjádření lékaře k přijetí dítěte do MŠ

 

 

3) Čestné prohlášení o očkování dítěte

 

 

4) Poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

 
 

5) Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání