4. 12. 

Preventivní program Jules a Jim V.A, VII.A a IX.A 

Vánoční výlet Poděbrady I.S 

Divadlo HP III.S

5. 12. MS ve Florbalu, O2 aréna, 2. stupeň

6. 12. 

Oslava Milukáše, masky, vyučování do 11:40

7. 12. 

Psycholožka OSPOD Mgr. Kučerová

Divadlo HP I.S, I.A 

Výlet Národní muzeum IX.A

11. 12. 

Divadlo HP VIII.A 

Výlet Národní muzeum VII.A, III.S

12. 12. Exkurze OU Vyšehrad IX.A, III.S

14. 12. Babylon, Liberec, celoškolní akce

18. 12. 

Psycholožka OSPOD Mgr. Kučerová 

Slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže "Cestování s prarodiči"

19. 12. Vánoční besídka IV.A s rodiči

20. 12. 

Vánoční besídka I.A s rodiči

Vánoční výlet Dolní Počernice I.S 

Vyučování do 11:40

21. 12. Vánoční kino "Čertí brko"

22. 12. až 6. 1. Vánoční prázdniny