Školní akce:

   

V této sekci naleznete chronologicky seřazené školní akce ve školním roce 2017/2018.

  • V letošním školním roce se účastníme v rámci tělesné výchovy akce Česko sportuje: https://www.ceskosportuje.cz

  • V průběhu celého školního roku se aktivně zapojujeme do akcí pořádaných Lesy hlavního města Prahy. V rámci environmentální výchovy se účastníme i programů organizací Ekodomov a Ekocentra Koniklec. Dlouhodobě soutěžíme ve školním recyklačním programu „Recyklohraní“. Třídíme základní odpadní materiály, elektroodpad, baterie a hliník.
  • Žáci chodí na keramiku do ZŠ při Paprsku, kde modelují a glazují.