:

  • II.A      (1., 2. ročník)      Mgr. Božena Židlická
  • IV.A     (3., 4. ročník)      Mgr. Marie Srchová
  • VI.A     (6. ročník)           Mgr. Marta Jeřábková  
  • VII.A    (7. ročník)           Mgr. Daniela Hřebenová
  • VIII.A   (8. ročník)           Bc. Ladislav Klusák
  • IX.A     (9. ročník)           Mgr. Martin Koch        

ZŠ speciální:

   I.S        Mgr. Jitka Špoutilová

   II.S       Mgr. Daniela Kužniarová          

   III.S      Mgr. Daniela Dvořanová