ZŠS BÁRTLOVA

Ve škole Bártlova v Horních Počernicích vyučujeme žáky se středně těžkým mentálním postižením (RVP ZŠS 1.díl). Jsou zde tři třídy ZŠ speciální - 1. stupeň (dvě třídy ve druhém patře školy) a jedna třída 2. stupně (tzv. Domeček, sídlí mimo hlavní budovu).


Rozdělení tříd ve školním roce 2018/2019 v ZŠS Bártlova:

I.S    Milada Seemanová

II.S   Mgr. Daniela Kužniarová

III.S  Mgr. Daniela Dvořanová


Asistenti pedagoga: Mgr. Hana Boháčková, Lucie Borová DiS., Mgr. Irena Laurichová, Ladislava Lhotová.


Obsah vzdělávání vychází ze školního vzdělávacího programu "Nic není v rozumu, co dříve nebylo ve smyslech" (RVP ZŠS I.díl).


Více informací naleznete v záložce ZŠ.