Škola je zřízena dle §16, odst. 9 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁPIS DO ZŠ:      

  • dne 2.4. 2019 od 14:00 do 17:00 hodin, tento den přijďte, prosím, i s vaším dítětem!

K žádosti o přijetí do naší MŠ i ZŠ je nutné dodat:

  • doporučení k vřazení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, bez tohoto doporučení není možné dítě nebo žáka přijmout !!!

V rámci zápisu bude v uvedeném čase probíhat i Den otevřených dveří.

 

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO ZŠ BUDOU ZVEŘEJNĚNA DO 1.3.

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 v MŠ a ZŠ, Praha 9, Bártlova 83