Škola je zřízena dle §16, odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 

v MŠ a ZŠ, Praha 9, Bártlova 83

 
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021
v příloze:
 
 

 

V případě potřeby volejte 731582583 nebo pište na bartlova@skolabartlova.cz

Řiďte se pokyny uvedenými v odkazu: 2020 zápis a kritéria - upravená