ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 V NAŠÍ ZŠ

28.08.2020 18:00

 

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k současnému epidemiologickému stavu Vás chceme informovat o organizaci školního roku 2020/2021.

 

Používání roušek ve škole není pro naše žáky povinné.

 

Vstup do školy: žádáme rodiče, aby na děti čekali před budovou školy a nevstupovali do šaten (ani ráno). Při vstupu do budovy si každý příchozí vydezinfikuje ruce.

 

Vyučování: v rámci výuky budou jednotlivé třídy po celý den zůstávat ve svých kmenových učebnách. Nebude docházet ke zbytečným přechodům. Ke změně učebny dojde pouze v nezbytných případech (TV, ICT a dělené hodiny) a to tak, že se žáci vystřídají až po přestávce, kdy bude učebna řádně vyvětrána. Jednotlivé přestávky budou žáci trávit  ve svých třídách. O přestávkách i v hodinách se bude častěji větrat. I během dne budou dezinfikovány toalety, společné prostory a kontaktní plochy (kliky, vypínače,..).

Samotná výuka bude probíhat standardním způsobem – ve škole. V případě nutnosti distančního vzdělávání budete informováni třídním učitelem.

 

Školní jídelna: vzhledem k prostorovým možnostem školy nejsme schopni zajistit oddělení jednotlivých tříd. Obědy budou probíhat standardním způsobem.

 

Školní družina: Provoz školní družiny bude probíhat standardním způsobem. Není v našich možnostech zřídit školní družinu pro jednotlivé třídy. V jednom oddělení ŠD budou děti z více tříd. Oddělení ale budou v různých třídách.

 

Kroužky: Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace se mění ze dne na den, rozhodli jsme se prozatím kroužky ve škole neprovozovat.

 

Informace:  informace o případném výskytu nemoci Covid 19 nebo nařízené karanténě ve škole vždy sdělíme rodičům, jejichž dítěte se zpráva týká, informováni budou třídním učitelem. 

 

V Praze dne 28. 8. 2020                                                                                        Mgr. Pavlína Čuřínová, ředitelka školy

 

Informace vycházejí z manuálu vydaného MŠMT – blíže zde: 

Manual_k_provozu_skol_MŠMT_MZd.pdf (987304)