Přímé kontakty do družiny:

 

 

mobil: 737 752 291

 

tel. 281 920 835 - chtějte přepojit na družinu 

 
 

email:   druzina@skolabartlova.cz

Změna úplaty ve školním roce 2024/25

Informace pro rodiče:

 

Ve školním roce 2023-2024 jsou otevřena 4 oddělení školní družiny; všechna oddělení budou v hlavní budově ZŠ. 

 

Provozní doba ŠD: 

  • ranní družina od 7:00 do 7:40 hodin 
  • odpolední družina od 11:40 do 16:30 hodin 
 

Kritéria pro přijetí žáka do ŠD na začátku školního roku:

Do ŠD jsou přijímáni žáci v tomto pořadí:                                                     

  1.   1.- 3. ročník ZŠ a ZŠS
  2.   4. ročník ZŠ a ZŠS (dle věku od nejmladšího)
  3.   5. ročník ZŠ a ZŠS (dle věku od nejmladšího)
  4.   starší žáci ZŠS (do naplnění kapacity ŠD a za dodržení hygienických limitů)
  5.   starší žáci ZŠ (do naplnění kapacity ŠD a za dodržení hygienických limitů)

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena  

na 300,-/měsíčně.  

Pro rok 2024/25  bude 400Kč měsíčně.

Úplatu je možné provést předem vkladem nebo převodem na účet školy

do 25. dne předcházejícího měsíce.