Ve školním roce 2019-20 bude provoz školní družiny ukončen v pondělí 29.června

 

V úterý 30.června bude žákům pouze předáno vysvědčení. 

 

Informace o provozu ŠD v době letních prázdnin 2020

ŠD-léto.pdf (283283)

 

Úplata za ŠD za období duben až červen 2020 bude zaslána v průběhu měsíce května zpět na účty plátců.

 

Úplata za březen byla snížena na 60,-Kč, zůstatek bude zaslán zpět na účet plátce.

Milí rodiče, platby za ŠD nemusíte od dubna a dále po dobu karantény posílat. Pokud peníze zašlete, budou vám vráceny. 

 

Informace pro rodiče:

 

Ve školním roce 2019-2020 jsou otevřena tři oddělení školní družiny pod vedením vychovatelek Drahuše Hasilové, Lucie Borové, Ireny Laurichové. 

 

Provozní doba ŠD: ranní družina od 7:00 do 7:40 hodin, odpolední družina          od 11:40 do 16:30 hodin.

 

Úplata za ŠD je 200,- Kč měsíčně převodem nebo vkladem na účet školy (do 10. dne daného měsíce). 

 

Kontaktní email do družiny:   druzina@skolabartlova.cz

Provoz ŠD v období prázdnin ve školním          roce 2019-2020:

 

 

Podzimní prázdniny

 

29. 10. 2019 úterý     ZŠ Stoliňská

30. 10. 2019 středa    ZŠ Stoliňská

 

Vánoční prázdniny

 

23. 12. 2019 pondělí    ZŠ Spojenců

27. 12. 2019 pátek       ZŠ Spojenců

30. 12. 2019 pondělí    FZŠ Chodovická

31. 12. 2019 úterý       FZŠ Chodovická

2.1.2020 čtvrtek          FZŠ Chodovická

3.1.2020 pátek            FZŠ Chodovická

 

Pololetní prázdniny

 

31. 01. 2020 pátek     ZŠ Spojenců

 

Velikonoční prázdniny

 

09. 04. 2020 čtvrtek  ZŠ Stoliňská