Vážení rodiče, 

 

Školní družina  po dobu trvání hygienických opatření funguje v provizorním režimu.  V současné době jsou děti v ŠD v homogenních neměnných skupinách svých tříd. Pokud však dojde k onemocnění nebo nařízení karantény, je možné, že tato nastavená protiepidemiologická opatření,nebudeme schopni zajistit a dojde k uzavření ŠD. Pokud by tato situace nastala, budete bezodkladně informování třídním učitelem.

 

13.4.2021

 

 

Informace pro rodiče:

 

Ve školním roce 2020-2021 jsou otevřena tři oddělení školní družiny pod vedením vychovatelek Drahuše Hasilové, Lucie Borové, Ireny Laurichové. 

 

Provozní doba ŠD: ranní družina od 7:00 do 7:40 hodin, odpolední družina          od 11:40 do 16:30 hodin.

Odpolední družina bude zahájena ve středu 2.září 2020, ranní družina začne v pondělí 7.září 2020

 

Úplata za ŠD je 200,- Kč měsíčně převodem nebo vkladem na účet školy (do 10. dne daného měsíce). 

 

Kontaktní email do družiny:   druzina@skolabartlova.cz

Provoz ŠD v období prázdnin ve školním          roce 2020-21:

 

 

Podzimní prázdniny

 

29.10. 2020 čtvrtek   ZŠ Ratibořická

30.10. 2019 pátek     ZŠ Ratibořická

 

Vánoční prázdniny

 

23.12. 2020 středa     ZŠ Bártlova

28.12. 2020 pondělí   ZŠ Bártlova

29.12. 2020 úterý       ZŠ Stoliňská

30.12. 2020 středa     ZŠ Stoliňská

31.12. 2020 čtvrtek    ZŠ Stoliňská

 

 

Pololetní prázdniny

 

29. 01. 2021 pátek     ZŠ Ratibořická

 

Jarní prázdniny

 

1.3. 2021 pondělí     FZŠ Chodovická

2.3. 2021 úterý        FZŠ Chodovická

3.3. 2021 středa       FZŠ Chodovická

4.3. 2021 čtvrtek      ZŠ Spojenců 

5.3. 2021 pátek        ZŠ Spojenců

 

Velikonoční prázdniny

 

01.04. 2021 čtvrtek  ZŠ Ratibořická