Přímé kontakty do družiny:

 

 

mobil: 737 752 291

 

tel. 281 920 835 - chtějte přepojit na družinu 

 
 

email:   druzina@skolabartlova.cz

Provoz školních družin v období prázdnin  

Velikonoční prázdniny                                                                                         

06. 04. 2023 čtvrtek      ZŠ Ratibořická

 

 

Informace pro rodiče:

 

Ve školním roce 2022-2023 jsou otevřena 4 oddělení školní družiny; všechna oddělení budou v hlavní budově ZŠ. 

 

Provozní doba ŠD: 

  • ranní družina od 7:00 do 7:40 hodin 
  • odpolední družina od 11:40 do 16:30 hodin 
 

Kritéria pro přijetí žáka do ŠD na začátku školního roku:

Do ŠD jsou přijímáni žáci v tomto pořadí:                                                     

  1. 1.- 3. ročník ZŠ a ZŠS
  2. 4. ročník ZŠ a ZŠS (dle věku od nejmladšího)
  3. 5. ročník ZŠ a ZŠS (dle věku od nejmladšího)
  4. starší žáci ZŠS (do naplnění kapacity ŠD a za dodržení hygienických limitů)
  5. starší žáci ZŠ (do naplnění kapacity ŠD a za dodržení hygienických limitů)

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině stanovena je 300,-/měsíčně. 

Úplatu je možné provést převodem nebo vkladem na účet školy (do 10. dne daného měsíce).