Zajištění provozu školních družin o prázdninách ve školním roce 2021/2022.

 

Jarní prázdniny

14. 03. 2022 pondělí ZŠ Stoliňská

15. 03. 2022 úterý ZŠ Stoliňská

16. 03. 2022 středa ZŠ Stoliňská

 

17. 03. 2022 čtvrtek ZŠ Bártlova        

18. 03. 2022 pátek ZŠ Bártlova

Provoz ŠD od 7.30 do 15.00 hodin, příchod žáků od 7.30 do 9.00 hod.

Obědy nejsou zajištěny. 

Bližší informace na tel. 733 126 667. 

 

Dítě, které se v době prázdnin dostaví na jinou školu v Horních Počernicích (než běžně dochází), s prázdninovým provozem, bude přijato pouze s vyplněnou prázdninovou přihláškou. Přihláška bude následně skartována.

 

přihláška do ŠD - prázdniny .pdf (387623)

 

Velikonoční prázdniny

14. 04. 2022 čtvrtek FZŠ Chodovická

 

 

 

 

 

Přímé kontakty do družiny:

 

 

mobil: 737 752 291 

 

email:   druzina@skolabartlova.cz

Informace pro rodiče:

 

Ve školním roce 2021-2022 jsou otevřena 4 oddělení školní družiny.

 

Provozní doba ŠD: 

  • ranní družina od 7:00 do 7:40 hodin 
  • odpolední družina od 11:40 do 16:30 hodin 

 

Od 1.9.2021 je výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině stanovena na částku 300,-/měsíčně. 

Úplatu je možné provést převodem nebo vkladem na účet školy (do 10. dne daného měsíce).