Základní škola

 

Základní škola sídlí v hlavní budově – Bártlova 83, Praha 9 – Horní Počernice, má 9 tříd a navštěvuje ji přibližně 65 žáků rozdělených podle věku do 9ti ročníků.

 

Žáci 1. stupně a 6. ročníku se vzdělávají podle individuálních vzdělávacích plánů a školního vzdělávacího programu vycházejícího z RVP ZV, žáci 7., 8. a 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu vycházejícího z RVP ZV LMP. Žáci jsou z blízkého okolí, hlavně z východní části Prahy. Do školy jsou přijímáni žáci s mentálním nebo kombinovaným postižením. Naším cílem je vybavit žáky takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, aby byli připraveni pro pokračování ve studiu na odborných učilištích.

 

Škola se nachází na východním okraji Prahy v příjemném a klidném prostředí. Vyučování probíhá od 8 hodin do 13,30, odpolední vyučování končí nejpozději v 15,20. V odpoledních hodinách mladší žáci navštěvují školní družinu nebo zájmové kroužky. Škola je vybavena dílnou, cvičnou kuchyní, počítačovou třídou. K sportovnímu vyžití žáků slouží tělocvična, posilovna a víceúčelové hřiště. Pro pěstitelské práce máme velkou zahradu se skleníkem. Žáci ve škole chovají některá domácí zvířata, o která pečují.

 

V kmenové budově školy se vzdělávají i žáci se středně těžkým mentálním postižením (vzdělávací program RVP ZŠS 1.díl) - viz odkaz ZŠ speciální. Někteří žáci jsou integrováni ve třídách ZŠ. Dbáme na spolupráci a vzájemnou toleranci žáků ZŠ i ZŠ speciální – společně podnikáme akce ve škole i mimo školu, jezdíme na výlety, některé vyučovací hodiny probíhají společně.