Základní informace:

 

Škola je zřízena dle §16, odst. 9 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Primárně zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí a žáků s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 3 do 16 let (ve výjimečných případech do 26 let věku). Při práci upřednostňujeme individuální přístup k žákům. Po absolvování povinné školní docházky žáci nejčastěji odcházejí do odborných učilišť a praktických škol, popřípadě do chráněných dílen.

 

Škola má dvě detašovaná pracoviště na Praze 9 a sdružuje tyto typy škol:

 

v Horních Počernicích:

Základní škola - 7 tříd

Základní škola speciální - 3 třídy

Školní družina - 4 oddělení

 

na Proseku:

Mateřská škola speciální - 8 tříd

Základní škola speciální - rehabilitační třídy - 4 třídy

Školní družina - 2 oddělení

 

 

Cílem naší práce je nejen získávání vědomosti, rozšíření schopností a dovedností dětí i žáků, ale hlavně získávání sebevědomí a sebeúcty pro jejich další život.

 

Více informací naleznete v jednotlivých záložkách.