Základní informace:

 

Škola primárně zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí a žáků s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 3 do 16 let (ve výjimečných případech do 26 let věku). Při práci upřednostňujeme individuální přístup k žákům. Po absolvování povinné školní docházky žáci nejčastěji odcházejí do odborných učilišť a praktických škol, popřípadě do chráněných dílen.

 

Škola má dvě pracoviště na Praze 9 a sdružuje tyto typy škol:

v Horních Počernicích:

  •    Základní škola - 6 tříd
  •    Základní škola speciální - 3 třídy
  •    Školní družina - 2 oddělení

 

na Proseku:

  •    Mateřská škola speciální - 4 třídy
  •    Základní škola speciální - rehabilitační třídy - 3 třídy

Veřejně prezentujeme úspěchy a práce našich dětí a žáků, výsledky společenských, kulturních a sportovních akcí. Cílem naší práce je nejen získávání vědomosti, rozšíření schopností a dovedností dětí i žáků, ale hlavně získávání sebevědomí a sebeúcty pro jejich další život.