Zásady cookies

Zásady ochrany osobních údajů
Naposledy aktualizováno 27. prosince 2021
Datum účinnosti 27. prosince 2021
 
Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují zásady Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83, Bártlova 83, Praha 9, ČR 19300, Czechia, email: bartlova@skolabartlova.cz, tel.: 281920835 o shromažďování, používání a zpřístupňování vašich informace, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky ( https://www.skolabartlova.cz/ ). (služba"). Přístupem ke Službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.
 Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli bez předchozího upozornění upravit a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované Zásady nabudou účinnosti 180 dní od jejich zveřejnění ve Službě a váš pokračující přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude znamenat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat.
 
Vaše práva:
V závislosti na platných zákonech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz nebo obdržet kopii svých osobních údajů, omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenesení) vašich osobních údajů informace jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli se zpracováním vašich údajů, právo podat stížnost u zákonného orgánu a taková další práva, která mohou být relevantní podle platných zákonů. Pro uplatnění těchto práv nám můžete napsat na bartlova@skolabartlova.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.
Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám nedovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, možná nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci používat.
 
Soubory cookie atd.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme tyto a vaše volby ve vztahu k těmto technologiím sledování, přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie.
 
Bezpečnostní:
Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a použijeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů pod naší kontrolou. Vzhledem k inherentním rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost a v důsledku toho nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáváte, a činíte tak na vlastní riziko.
 
Pověřenec pro stížnosti / ochranu údajů:
Pokud máte jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se zpracování Vašich údajů, které jsou u nás dostupné, můžete se obrátit na našeho Grievance Officer na adrese Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83, Bártlova 83, Praha 9, email: bartlova@skolabartlova.cz. Vaše obavy budeme řešit v souladu s platnými zákony.