MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola 

sídlí v Litvínovské ulici číslo 300, v Praze 9 na Proseku. K ZŠ byla přiřazena po optimalizaci sítě škol k 1. červenci 2005. 

Mateřská škola umístěná v krásné velké zahradě, má 4 pavilony s 8 třídami pro děti ve věku 3 - 7 let. 

Nově zrekonstruované třídy nabízí dětem útulné prostředí vhodné pro jejich hrátky a rozvoj. Volný čas trávíme s dětmi co nejvíce i na zahradě, kde mohou využívat nové herní prvky, sportovní část nebo smyslovou zahradu, která byla slavnostně otevřena v červnu roku 2019. 

Mateřskou školu navštěvuje kolem 50 dětí hlavně se somatickými a logopedickými vadami, děti zdravotně oslabené, se sníženou imunitou, s psychickými problémy, s mentálním i kombinovaným postižením, s výchovnými problémy a děti s ADHD. 

Děti jsou ve smíšených třídách v počtu 6 - 7, kde o ně pečují a rozvíjejí dle individuálních potřeb dětí učitelky a učitelé (speciální pedagogové) společně s asistenty pedagoga. Každé dítě má vypracovaný Individuální vzdělávací plán nebo Plán osobnostního rozvoje, který ho provází celou předškolní docházkou. Na jeho realizaci se podílejí společně s pedagogy a asistenty také dvě logopedky, psycholožka a fyzioterapeutky.

 

V budově v Litvínovské 300 jsou zřízeny také tři třídy ZŠ Speciální. Ty jsou určeny pro žáky s těžším mentálním a kombinovaným postižením.