MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola 

 

sídlí v Litvínovské 300, v Praze 9 na Proseku. K ZŠ byla přiřazena po optimalizaci sítě škol k 1. červenci 2005. Škola umístěná ve velké zahradě s novými prolézačkami má 4 pavilony se 7 třídami pro děti předškolního věku. Mateřskou školu navštěvuje kolem 45 dětí hlavně se somatickými a logopedickými vadami, děti zdravotně oslabené, se sníženou imunitou, s psychickými problémy, s mentálním i kombinovaným postižením, s výchovnými problémy a děti s ADHD.

Každé dítě má vypracovaný individuální vzdělávací plán nebo plán osobnostního rozvoje, který ho provází celou předškolní docházkou. Na realizaci plánů se podílí kromě speciálních pedagogů i psycholog, logopedi a fyzioterapeuti. 

V budově MŠ jsou zřízeny tři třídy ZŠ Speciální. Ty jsou určeny pro žáky s těžším mentálním a kombinovaným postižením.