Škola je zřízena dle §16, odst. 9 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 
Den otevřených dveří a vydávání žádostí bude ve středu 17. 4. 2019 od 13 do 16 hod. 
TENTO DEN PŘIJĎTE, PROSÍME, I S VAŠÍM DÍTĚTEM!!!
 
Zápis - příjem vyplněných formulářů v kanceláři zástupkyně ředitelky bude ve středu 15. 5. 2019 od 14 - 16 hod.
PODÁNÍM ŽÁDOSTI JE ZAHÁJENO SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Při zápisu je m.j. nutné dodat doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko psychologické poradny k zařazení dítěte do MŠ speciální zřízené podle §16 odst.9 Školského zákona!
 
 
 
 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

kritéria 19-20 (1).docx (137872)