Škola je zřízena dle §16, odst. 9 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

 
 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

pro školní rok 2023/2024:

rozhodnutí o přijetí do MŠ na rok 2023-24.pdf (485755)

 
 
 
 

 

Informace k zápisu na školní rok 2023/24:

Kritéria pro zápis do MŠ 2023-24.pdf (417171)

 

 

Formuláře potřebné k zápisu:

 
___________________________________________________
  • Formulář o zahájení individuálního vzdělávání - pouze pro zájemce o formu vzdělávání dle § 34, odst. 1 a 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb. - tedy bez osobní docházky dítěte do MŠ: Oznámení o zahájení INDIV. VZDĚL.pdf (357707)