Škola je zřízena dle §16, odst. 9 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VUZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020:

 
 
VÁŽENÍ RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ, ZVEME VÁS NA INFORMAČNÍ SCHŮZKU VE STŘEDU 26. 6. 2019 OD 16:15 HOD. VE 4. TŘÍDĚ MŠ. 
 
 

 

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

kritéria 19-20 (1).docx (137872)