Škola je zřízena dle §16, odst. 9 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ.pdf (232556)

 

 

 

 

Kritéria pro zápis do MŠ 2020-2021.pdf (422609)

 

 

 

Formuláře potřebné k zápisu si můžete stáhnout zde: