Škola je zřízena dle §16, odst. 9 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.ZÁPIS

 ZÁPIS DO MŠ:      

  • dne 24.4. 2018 od 13:00 – 16:00 hodin budou vydávány přihlášky.     Tento den přijďte, prosím, i s vaším dítětem!
  • dne 9.5. 2018 od 14:00 – 16:00 se koná zápis (podání přihlášky a ostatních dokumentů)

 

K žádosti o přijetí do naší MŠ i ZŠ je nutné dodat

  • doporučení k vřazení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.  Bez tohoto doporučení není možné dítě nebo žáka přijmout !!!  Zajistěte si doporučení VČAS.
  • Potvrzení dětského lékaře o řádném očkování v plném rozsahu a podle platného očkovacího kalendáře

 

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO MŠ BUDOU ZVEŘEJNĚNA DO KONCE BŘEZNA