Škola je zřízena dle §16, odst. 9 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

 
 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019:

 
 
 
 

 ZÁPIS DO MŠ:      

Zápis proběhl 9. 5. 2018

O přijetí rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí již není automaticky zasíláno, ale je oznámeno tímto způsobem:

  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (na úřední desce u vstupu do MŠ)

  • a na webových stránkách školy (www.skolabartlova.cz)

  • nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů) odešle ředitelka školy rozhodnutí o nepřijetí.

 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod evidenčními čísly.

 

 

 

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019: