Škola je zřízena dle §16, odst. 9 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formuláře potřebné k zápisu si můžete stáhnout zde: