Školní rok 2023/2024

Březen

Výlet do České televize

Začátkem měsíce březen vyrazila 4. třída na návštěvu do České televize. Děti si mohli prohlédnout zákulisí oblíbeného dětského pořadu – Kouzelná školka. Setkali se také s hlavními aktéry – Majdou, Františkem a Fanynkou.

Inspirativní čajovna – komunikace s rodiči

Několikrát do roka se celý pedagogický sbor setkává na inspirativních čajovnách, kde vedeme diskuze na různá pedagogicko-psychologická témata, probíráme metodické postupy a sdílíme dobré zkušenosti. Tentokrát jsme věnovali čas velmi důležitému tématu a to komunikaci s rodiči. Správně nastavená spolupráce s rodiči je u nás ve školce prioritní, abychom pro děti mohli zajistit co nejpříjemnější a nejpodnětnější prostředí.

Výlet do Coolničky

První třída si vyrazila užívat do herny Coolnička. Nachází se nedaleko naší školky v obchodním centru Krakov. V herně si především užívali průlezky a různé stavební atrakce.

Výlet do Zoo

Čmeláci, Včelky a Broučci vyrazili letos poprvé do Pražské zoologické zahrady. V rámci tématu domácích zvířat se byli podívat zejména na domácí zvířata, která nakrmili, ale nesměla samozřejmě chybět ani návštěva ostatních zvířat jako kočkovité šelmy, tučňáci nebo lachtani. Vyšlo dokonce tak krásné počasí, že si děti užili veškerá zvířátka ve venkovních výbězích.

Vynášení Morany

Předvelikonoční tradice, kterou jsme letos poprvé ve školce vyzkoušeli spojená s výletem. Vyrazili jsme krátkou cestou na Nádraží Holešovice, kde jsme došli k řece Vltavě, kde jsme vynesli Moranu a tím jsme přivítali jaro. Společně jsme si také zazpívali a pověděli si něco málo o dalších velikonočních tradicích.

Ponožkový den

Světový den Downova syndromu si připomínáme ve školce každoročně různými aktivitami. Tentokrát jsme například ponožky prali a věšeli, hledali jsme stejné páry a nesměly chybět ani tradiční kostýmy – každá ponožka jiná.

Divadlo Koloběžka – Na tom našem dvoře všechno krákoře

Zábavné divadlo přijelo tentokrát s příběhem o kuřátku, které se postupně seznamovalo s různými domácími zvířaty. Celé představení bylo doprovázeno známými dětskými písničkami, které některé děti dokonce nalákali k tanci.

Velikonoční přípravy

Velikonoce jsou už za dveřmi a tak jsme se ve všech třídách začali věnovat povídání o velikonočních tradicích. Ve školce jsme pekli jidáše, pletli jsme pomlázky, vyráběli jsme velikonoční dekorace z keramiky, malovali jsme vajíčka a někdo se dokonce pustil i do výroby vajíčkové pomazánky.

Školení – senzomotorické cvičení

Ve čtvrtek 28.3. se celý náš pedagogický sbor účastnil společného školení zaměřeného na Senzomotorické cvičení s Mgr. Hřebíkovou, která je velkou odbornicí v tomto oboru. V úvodu kurzu byla probírána zejména teorie, abychom si dobře uvědomili důležitost jednotlivých cviků, které jsme si ukazovali v další části školení. Zaměřili jsme se zejména na správnou posturu těla, správné dýchání a různá nápravná a protahovací cvičení. Všichni jsme si také měli možnost dané cviky vyzkoušet, abychom je pak mohli lépe přenést do vlastní praxe.

Únor

Karneval

Přípravu na jaro zahajujeme ve školce vždy třídními oslavami masopustu. Tentokrát se ve školce ukázala například Karkulka s vlkem, Mario a Luigi nebo pracovnice Českých Drah. Děti ve školce čekala spousta zábavy v podobě různých her a nesmělo samozřejmě chybět ani předem připravené občerstvení přímo od dětí. Některé třídy se dokonce vydaly na průvod po školce a zazpívaly si tak se všemi dětmi karnevalovou písničku.

 

Modelové kolejiště

Modelové kolejiště bylo v naší mateřské škole poprvé. Děti měly možnost řídit vlaky, prohlížet si okolní krajinu a poznávat různé další druhy dopravních prostředků. Děti akci zvládly báječně i přes náš počáteční strach. Na model se totiž nesmělo sahat :).

Leden

Prima Vizus – vyšetření očí

Začátkem měsíce leden proběhlo ve školce vyšetření očí pro přihlášené děti. Vyšetření probíhá velmi individuálně podle potřeb a možností každého dítěte. Vyšetřit se povedlo všechny přihlášené děti ze školky.

Beseda pro rodiče – školní připravenost

Každoroční akce pro zájemce ze strany rodičů vedena Mgr. Jitkou Urbanovou, která se ve své praxi dlouhodobě zabývá přípravou předškolních dětí na školní docházku a Mgr. Martinou Bezpalcovou, která je vedoucí speciálně-pedagogické centra Chotouňská a zároveň psycholožka, která pravidelně dochází i do naší mateřské školy. Rodiče si tak od odbornic mohli vyslechnout jakým způsobem je vhodné předškoláky připravovat a co mohou různé druhy škol od svých prvňáčků vyžadovat. Zároveň se také rodiče mohli dozvědět, jaké jsou možnosti umístění dětí do škol, se kterými má vzhledem k praxi v SPC vlastní zkušenosti.

Divadlo – Pohádky s písničkami

Poprvé v roce 2024 nás ve školce čekalo divadelní představení. Tentokrát se konalo o interaktivní formu vystoupení, které zaujalo opravdu mnoho dětí ze školky. Děti si společně mohli vyzkoušet hru na různé hudební nástroje, zazpívat si a naučit se nebo zopakovat si různé tradiční české pohádkové písničky. Vše bylo doprovázeno vizuálně na velké kreslené mapě a tak děti mohli vnímat umění různými smysly.

Prosinec

Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromečku 

Tradiční předvánoční akce odstartovala letos adventní čas. Nejdříve jsme si pro rodiče připravili tanečně pohybové vystoupení na vánoční píseň a poté jsme se vydali do Betléma za Betlémským světlem a rozsvítili jsme vánoční stromeček ve školce. Následoval prodejní jarmark, kdy byl výtěžek z akce použit především na zaplacení vánoční plavby parníkem po Vltavě. 

Mikuláš 

Mikuláš s andělem a čertem se stavili i u nás ve školce. Děti měly připravená krátká vystoupení a za odměnu dostaly balíčky plné samých dobrot.

Plavba parníkem 

Předvánoční období jsme si užili společně na okružní jízdě parníkem po Vltavě. Naše milé kuchařky pro nás připravily občerstvení, přivezli jsme s sebou i cukroví a tak jsme si v poklidné atmosféře mohli užívat jízdu. Některé třídy se poté vydaly ještě na Staroměstské náměstí podívat se na vánoční trhy a stromeček nebo třeba do hračkářství Hamleys, kde si děti užily jízdu na francouzském kolotoči. 

Listopad

Toulcův dvůr 

První společný výlet několika tříd proběhl hned začátkem listopadu. Třídy se vydaly na dlouhou cestu, kterou děti ale výborně zvládly a dojely tak až do Toulcova dvoru, kde je čekal program zaměřený na domácí zvířata. Děti tak měly možnost si zvířata při krásné procházce prohlédnout, zjistit čím se živí a co nám dávají a kde bydlí. Výlet byl hrazen ze šablon OP JAK, kterých se naše školka účastní. 

 

Divadlo Koloběžka - O Červené Karkulce 

Divadlo Koloběžka už u nás ve školce dobře známe. Letos poprvé jsme se ale za divadlem přesouvali do sousedící školy. Koloběžka je známá především svými veselými a hravými vystoupeními, a tak jsme si divadlo všichni moc užili. 

Ergoterapie 

Během listopadu začala naše spolupráce s organizací Fyzio Aktiv, která se věnuje ergoterapii u dětí s různými druhy znevýhodnění. Do jednotlivých tříd tak docházejí ergoterapeuti, kteří se mohou každému dítěti věnovat individuálně a předávat pedagogům poznatky a nápady pro úspěšný rozvoj v oslabených oblastech jako jsou například hrubá motorika, smyslové vnímání nebo stravovací návyky. 

Beseda Logopedie a moje dítě 

Beseda věnující se zejména rozvoji komunikačních schopností našich dětí se letos v naší školce konala už po několikáté. Paní logopedka Mgr. Hálová si pro rodiče tentokrát připravila praktické ukázky mnoha pomůcek, které je možné v rámci logopedické intervence využívat. 

Vánoční focení 

Paní učitelka Bc. Denisa Strnadová letos poprvé zaujala post fotografky a jako první ji čekal nelehký úkol s vánočním focením dětí. Veškeré fotografie byly rodičům poskytnuté zdarma v elektronické podobě jako pozornost od školky. 

Kino BIO OKO 

Díky jedné z našich mnoha praktikantek jsme měli možnost vydat se do Holešovického kina BIO OKO, kde pro nás bylo připraveno promítání známé pohádky Pat a Mat. Film byl tematicky zaměřen na zimní a vánoční období. Pro děti, které nevydržely po celou dobu věnovat pozornost pouze filmu byl připraven i koutek s hračkami nebo třeba omalovánky. 

Říjen

Individuální speciálně pedagogické terapie

Pod vedením speciální pedagožky Mgr. Jitky Urbanové probíhají dvakrát týdně individuální speciálně pedagogické terapie zejména pro předškolní děti. Děti prochází intenzivní přípravou na začátek školní docházky pomocí různých programů, například pomocí stimulačního programu Maxík.

Relaxační koutek – „Snoezelen“

V naší školce byl po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřen relaxační koutek. Některé děti během dne potřebují zklidnění nebo odpočinek od rušného prostředí ve třídách. Děti sem proto společně s pedagogy dochází na individuální relaxační aktivity. Součástí koutku je bazének s míčky, různé světelné prvky, aroma difuzér a rádio s relaxační hudbou.

Divadlo Kašpárkovo království

První divadelní představení letošního školního roku pojednávalo o příběhu, kde král stvořil Kašpárka, který ho měl bavit. Kašpárka ale tato práce nebavila a tak se vydal do světa, kde se snažil pomáhat ostatním a narazil na princeznu, které si velmi přála prince. Události se ale nakonec seběhli tak, že jediným vhodným princem pro princeznu byl právě Kašpárek. Hudebně loutkové představení děti zaujalo, takže si zasloužila velký závěrečný potlesk.

Kroužek cvičení

Začátkem října pro přihlášené děti začal ve školce kroužek cvičení pod vedením paní učitelky Kloučkové ve spolupráci s paní asistenkou Nitrovou. Děti na kroužku cvičí podle různých tanečních videí, zaměřují se ale i tělesné schéma a posílení různých částí těla. Zároveň je kroužek výborný pro nácvik kooperačních aktivit a her mezi dětmi.

Tělovýchovný koutek

Rekonstrukce mateřské školy nám umožnila vyhradit prostor pro tělovýchovný koutek. Součástí jsou žebřiny, horolezecká stěna, ale například i senzomotorické dráhy a různě vysoké kladiny, případně slackline v kombinaci s dalšími prvky. Vybavení koutku bylo možné zakoupit díky velice štědrému sponzorskému daru.

Září

Adaptační období

V letošním roce je v naší mateřské škole otevřeno 8 tříd – Motýlci a Kytičky, Broučci a Berušky, Čmeláci a Včelky, Rybky a Žabky. Adaptace probíhala během celého měsíce září. Nejvíce probíraná témata tedy byla Moje školka, třída, pravidla ve školce, ale například i Moje rodina. Začínáme také pomalu prozkoumávat okolí školky, abychom co nejdříve mohli vyrazit na výlety.

Canisterapie

Stejně jako v loňském roce, i letos u nás ve školce probíhají canisterapeutická setkání. Terapeutka Katka dochází pravidelně každý čtvrtek do jednotlivých tříd se svými psími kamarády – Aladinem a Piggy. Děti se tak učí, jak se chovat ke zvířátkům, trénují trpělivost a pozornost, ale zároveň také například hmatové vnímání, ale i další oblasti podle programu, který si terapeutka připraví.

 

Školní rok 2022/2023

 

Květen

Výlet – Oslí farma

Druhý celoškolkový výlet směřoval na Oslí farmu nedaleko Kladna. Na farmě nám paní chovatelka ukázala, jak se o oslíky můžeme starat – měli jste tedy možnost je pořádně vyčesat a nakrmit různou zeleninou a ovocem. Společně jsme se také na oslích projeli nedalekou stezkou a celý výlet jsme zakončili obědem v přírodě, který nám připravili naše paní kuchařky.

Oslava dne maminek

Na školkové zahrádce jsme pro maminky uspořádali akci na oslavu jejich svátečního dne. Děti natrénovaly krátké taneční vystoupení a poté byly na zahrádce připravená různá stanoviště. Děti si tak mohly vyzkoušet běžné práce, které doma maminky zastávají např. věšení prádla, mytí nádobí nebo příprava jídla. Součástí celé akce bylo také velké množství občerstvení a fotokoutek. Atmosféra byla velmi milá a vše probíhalo poklidně a s úsměvy na tvářích.

Třídní výlety (Planetárium, Mikroklima, Zemědělské muzeum)

Květen byl měsíc plný výletů! Rybky a Žabky se vydaly do Planetária, Broučci s Beruškami na prosecké Mikroklima a Čmeláci s Včelkami do Zemědělského muzea. Posledních pár týdnů před koncem školního roku využíváme právě k výletům do okolí, v praxi se tak učíme zapojení do různých sociálních prostředí.

Duben

Den otevřených dveří

V polovině dubna proběhl Den otevřených dveří pro všechny zájemce o docházku do naší mateřské školy. Každé dítě dle jeho možností bylo krátkou chvíli „vyzkoušeno“ u stolečku buďto logopedkami nebo psycholožkou. Pro děti bylo připraveno také sportovní stanoviště, pro případ delší čekací doby. Rodiče v průběhu měli možnost si také popovídat s paní zástupkyní nebo pedagogickými pracovníky. Celkem se dostavilo 26 dětí.

Výlet Šestajovice

Den nám začal nástupem do dvoupatrového autobusu, ze které děti byly nadšené a už jen cesta v něm byla velký zážitek. Když jsme přijeli do svíčkárny, zaujala nás farma, která byla součástí areálu. Děti měly možnost si z blízka prohlédnout telátka, krávy, slepice, sovy, husy a další hospodářská zvířata. Největší zábavou bylo krmení zvířat popcornem. V samotné svíčkárně jsme byli rozděleni do dvou skupin – jedna skupina plnila lahvičky vonnou solí a druhá skupina měla možnost si vyrobit krásné barevné svíčky. Kromě zážitků jsme si tedy domů vezli i pěkné výrobky.

Divadlo Koloběžka – Na tom našem dvoře

Tentokrát nám divadelní sbor Koloběžka přijel zahrát pohádku o kuřátku, co se právě vylíhlo a seznamuje se postupně se zvířátky na farmě – s myšákem Myšpulí, kočkou Semiškou, pejskem Fouskem a krávou Doubravkou.

Fotografování předškoláků

Naše výborná paní fotografka Ivana Navrkalová se pustila do nelehkého úkolu fotografování našich předškoláků. Nejde však o žádné strojené fotky, děti byly totiž foceny přímo na naší školkové zahrádce při jejich oblíbených hrách.

Den Země

21.4.2023 proběhl v naší MŠ Den Země na podporu a ochranu životního prostředí. Den Země se konal v rámci projektu ve výuce, který organizovala 2. tř. Berušky. Součástí tohoto projektu bylo 7 stanovišť, která byla zaměřena na hrubou motoriku, poznávání zvířat, vizualizaci, senzomotorické funkce a v neposlední řadě na rozvoj kreativity. Pozvali jsme odborníka v oboru, pana myslivce, který si pro děti připravil stručný výklad ohledně fungování myslivců v lese a ukázal jim různé myslivecké pomůcky, nástroje a trofeje. Na závěr jsme pod okny 2. tř. Berušek zakopali časovou schránku s odkazem pro budoucí generaci, kam přispěla svým předmětem každá třída.

Souřadnice časové schránky: 50 °7‘19.182“ N, 14 °29‘12.551“E

Březen

Divadlo – 10 malých černoušků

Loutkové divadelní představení vyprávělo příběh o 10 malých černoušcích, kteří během dne všichni nešťastnou náhodou spadli do jámy. Naštěstí ale všechny zachránil jeřáb, který je vytáhnul z jámy. Děti během představení opakovali znalosti z počítání.

Projektový den – Den vody

Projekt, věnovaný Světovému Dni vody se uskutečnil dne 22.3. a 23.3. 2023 Zaměřený a cílený byl na enviromentální vzdělávání. Děti si formou experimentálních pokusů a převážně smyslových aktivit získávaly poznatky o vodě, jejím skupenství, udržitelnosti, nezbytností s ní šetřit a významu pro životní prostředí. 6 tříd, rozdělených do dvou skupin společně v dané dny rotovaly mezi ostatními třídami a děti si v každé z nich vyzkoušely mnoho nového - jak vzniká mrak, co je to koloběh vody, experimentovaly s vizuálními pokusy a chemickými přísadami,recyklovaly vodu, vytvořily simulaci chrlení lávy aj.

Dětem se projektové vyučování líbilo a doufáme, že do budoucna jich realizujeme více.

Projektový den – Modrý den

V naší mateřské škole se vzdělávají i děti s diagnózou PAS, proto jsme se rozhodli připojit ke světovému dni autismu a uspořádat projektový den pod názvem MODRÝ DEN. Tento den se lidé na celém světě zapojují do celosvětových kampaní. Většinu akcí spojuje modrá barva, která vyjadřuje porozumění, komunikaci a sebevyjádření. Což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže. Pro děti byly připraveny různé zábavné hry a pokusy. Vyzkoušely si foukání do pingpongového míčku v labyrintu . Dostaly se do žraločí zátoky, kde musely překonávat překážky. Vyrobily si dortík a naplnily jej pudinkem, který sami vyšlehaly šlehačem. Podílely se na výrobě deště z pěny a barviva. Vyzkoušely si trhání švestek a následné lepení na papírový koláč, kde musely spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Podle tváří dětí bylo vidět, že si tento den užily.

Ponožkový den

21.3. si připomínáme Světový den Downova syndromu. Základem je ale přijít v tento den s každou ponožkou jinou, protože právě ponožky svým tvarem připománají chromozom, který lidem s Downovým syndromem přebývá. Každá třída pojala tento den různými způsoby – ponožky jsme třídili, hledali po zahradě, malovali, ale i třeba prali a věšeli.

Únor

Karneval

V úterý 21.1. ve školce proběhl Karneval. Tentokrát jsme byly rozděleni na jednotlivé dvojtřídky a tak karnevalové oslavy probíhaly pokojně v menších kolektivech. Některé třídy ale přesto vyrazily na krátký průvod po školce s napečenými dobrotami a krátkým hudebním vystoupením, aby děti přece jen nepřišli o kontakt se svými kamarády z ostatních tříd. Mezi maskami jsme mohli najít například několik superhrdinů (například Hulka nebo Thora), bílou paní, různá zvířata, partu kuchařů, ale i třeba červenou Karkulku nebo piráty.

Projektový den – My jsme muzikanti

V rámci projektového dne jsme v jednotlivých třídách vyráběli nové hudební nástroje. Ráno jsme začínali oblíbenými dětskými písničkami, které děti doprovázeli buďto tleskáním nebo dupáním. Aby ale příště měly možnosti si také na něco zahrát, bylo jim nabídnuto vyzdobení papírových „rumbakoulí“ různými výtvarnými technikami podle jejich představivost. Povídali jsme si i o jiným hudebních nástrojích a po zaschnutí všech barviček jsme si oblíbené písně zahráli znovu, ale tentokrát i s doprovodem dětí na nové nástroje.

Leden

Beseda pro rodiče

25. 1. proběhla ve školce další beseda pro rodiče. Tentokrát jsme se zaměřili na téma školní připravenosti. Odborné informace si tentokrát připravili speciální pedagožka a paní zástupkyně Mgr. Jitka Urbanová, která se tématu školní připravenosti věnuje již několik let a psycholožka Mgr. Martina Bezpalcová z SPC Chotouňská. Nejobsáhlejším tématem besedy byl budoucí výběr škol pro naše předškoláky. Účast rodičů byla hojná.

Divadlo Tom a Jerry

Děti přijel navštívit myšák Jerry se svou kamarádkou princeznou. Společně pro děti měli připraveno několik zábavných her, u kterých se děti náramně bavily. Nakonec si všichni společně zatančili a proběhlo i společné focení.

Prosinec

Mikuláš v MŠ

I naši mateřskou školu navštívil letos Mikuláš s andělem a čertem. Obcházeli jednotlivé třídy a četli dětem krátké zprávy o tom, jak by se v některých situacích mohly zachovat lépe. Všechny děti poté ale dostaly nadílku, kterou si náramně užily.

Vánoční večírek

V rámci stmelovacích aktivit nás nikdy na konci kalendářního roku nemine vánoční večírek. Letos si někteří naši zaměstnanci připravili povedené vánoční vystoupení s názvem Pohádka speciální. V rámci večírku jsme měli možnost se blíže seznámit i s kolegy ze ZŠ Bártlova a ZŠS Bártlova, se kterými v budoucnu určitě rádi navážeme spolupráci.

Zimní radovánky

Přišel sníh! Naše krásná zahrada byla rázem pokryta nádherným popraškem, kterého jsme si všichni užívali. Děti stavěly sněhuláky, klouzaly se, dělaly sněhové anděly, ale největší zábavou pro nás pro všechny byla koulovaná. Snad se do konce zimy ještě sněhu dočkáme.

Divadlo Koloběžka – O veselém vánočním stromečku

Divadlo nám tentokrát přijelo představit příběh Haničky a Honzíka Palečkových, kteří napsali dopis Ježíškovi a snaží se v lese zachránit nemocný stromeček.

Vánoční besídky

Ježíšek přijíždí k nám do školky vždy o něco dříve. Jednotlivé třídy si užívaly příjemné vánoční atmosféry, rozbalovaly dárky, zpívaly společně koledy a ochutnávaly cukroví. Předvánoční období jsme hodně věnovali hraní si s novými hračkami, které nám Ježíšek nadělil a povídali jsme si o vánočním příběhu.

Listopad

Inspirativní čajovna

Začátkem měsíce proběhla ve školce první letošní inspirativní čajovna pro všechny pedagogické pracovníky. Vzhledem k tomu, že jsme se zapojili do projektu digitalizace, věnovali jsme hlavní pozornost právě digitálním pomůckám. Pedagogové byli rozděleni do 4 skupin. Každá skupina dostala na starost právě jednu pomůcku, se kterou se museli seznámit, splnit zadané úkoly a zároveň si připravit krátkou prezentaci pro ostatní kolegy. V úvodu také všichni soutěžili v poznávání fotek z digitálního mikroskopu. Na využívání digitálních pomůcek s dětmi jsme teď všichni dobře připraveni. 

Beseda pro rodiče

9.11. jsme pozvali rodiče na besedu s názvem Logopedie a moje dítě, kterou vedla naše zkušená paní logopedka Mgr. Sylva Hálová. Během besedy rodiče od logopedky dostaly spousty praktických rad, které byly podložené i nezbytnou teorií. Na závěr byla pro rodiče připravena i sladká odměna, která je i pro naše děti výbornou motivací.

Vánoční focení

Každoroční tradicí je vánoční focení našich dětí. Letos se toho již podruhé ujala paní učitelka Navrkalová. Pro děti si připravila krásné vánoční prostředí a děti měly možnost se při focení volněji pohybovat a fotky jsou díky tomu velmi autentické.

Divadlo Hrubec – Princezna na hrášku

V úterý 29.11. za námi do školky přijelo divadlo. Pohádka pojednávala o tom, jak královští rodiče chtějí už konečně oženit svého synka…., ale velmi prověřují uchazečky. Jedna se princovi zalíbí a naštěstí hrášek prověří, že je to ta pravá princezna

.

Vánoční jarmark + bazar

Na samotném konci měsíce jsme již tradičně přivítali adventní období Vánočním jarmarkem. Na něm se prodávají nejrůznější výrobky dětí. Letos jsme například na prodejních stolech jednotlivých tříd mohli najít například vánoční pohlednice, cukroví, svícny nebo i keramické výrobky. Letos poprvé součástí jarmarku byl také bazar, do kterého přispěla kromě zaměstnanců školky i celá řada rodičů. Jednalo se o prodej vánočních dekorací, pro které jsme již doma nenašli využití. Součástí jarmarku byla i taneční vystoupení dětí a zaměstnanců, při kterém jsme slavnostní rozsvítili Vánoční strom. Program byl doplněn o občerstvení od našich milých kuchařek v podobě výborného punče, jablečného štrůdlu a škvarkových placek. Celý výtěžek putuje na podporu Matyáška přes platformu Donio. Atmosféra byla poklidná a příjemně domácí.

 

Říjen

Podzim ve školce

Podzimní dny využíváme k procházkám do okolí školky. Sběr různých podzimních plodin je samozřejmě součástí takových procházek. Dokud nám přeje počasí věnujeme se také na zahrádce sportování a různým pohybovým hrám.

Výlet do ZOO

Třídy – Žabky, Rybky, Včelky a Broučci se za pěkného podzimního dne vydaly na výlet do Zoo. V Zoo se například společně byli podívat na tučňáky, lachtany, šelmy, mloky a ještěrky. Společně se v Zoo i nasvačili a pohráli si chvíli i na hřišti.

Sportovní kroužek

Každé úterý od 16:00 probíhá v naší školce kroužek cvičení. Paní učitelka Navrkalová si malou skupinku dětí bere vždy do samostatné třídy, kde se společně protahují pomocí různých nástrojů nebo za zvuku oblíbené dětské hudby. Vzhledem k tomu, že jsou děti v malých skupinkách, nejsou ničím rozptylované a mohou se plně soustředit na poznávání vlastních tělíček.

Divadlo Koloběžka – Co malí medvědi o podzimu nevědí

Podzimní pohádka vyprávěla o medvídkovi, který se již těšil na zimu k zimnímu spánku. Posunul nástěnné hodiny s ročním obdobím, což se ale nelíbilo ostatním zvířátkům v lese. Nakonec společnými silami hodiny s ročním obdobím opravila a všechna zvířátka mohla pokračovat ve sběru plodin na zimu.

Září

NašeMŠ

Koncem září jsme začali s rodiči využívat nový komunikační nástroj NašeMŠ. Rodiče mají například možnost přes tuto aplikaci omluvit děti, podívat se na jídelníček, ale především také nahlížet do běžných dnů v naší školce. Jednotlivé třídní kolektivy mají totiž možnost vkládat do aplikace fotografie dětí, psát na nástěnku krátké zprávy nebo například informovat o nacházejících akcích.

Canisterapie      

Pravidelně každé úterý bude tento školní rok docházet do jednotlivých tříd speciální pedagožka a terapeutka Mgr. Kateřina Pejchalová. Spolu s ní do třídy docházejí psíci Abbey (labrador), Aladdin, Piggy a Haki (brabantíci). Děti se během canisterapie například učí vlídnému a klidnému chování, porozumění instrukcím, ale také oblastem jako například hmatové, sluchové a zrakové vnímání.

Adaptační období

K dětem přistupujeme velmi individuálně. Každé dítě má adaptační období jinak dlouhé a my se snažíme respektovat jeho potřeby. Po zvyknutí si na nový kolektiv se u dětí zaměřujeme zejména na rozvoj motoriky, samostatnost ale i dalších oblastí, které napomáhají k úspěšnému přechodu do běžné docházky na základní školy. To vše děláme s pomocí plánu osobnostního rozvoje, které pro děti připravujeme na začátku každého školního roku a revidujeme vždy v pololetí a na konci školního roku.

Ze života mateřské školy

Školní rok 2021/2022

 

 

Hasiči

 

25. května přímo na naše hřiště přijelo velké hasičské auto. Samotný pan hasič vyprávěl dětem i učitelkám o své práci a ti si pak mohli zahrát na hasiče – vyzkoušet si oblečky, helmu, sednout si na místo řidiče v autě a prohlédnout veškeré vybavení, které si auto s sebou všude veze, a samozřejmě si aspoň trochu zahasit. Pěkně jsme si hasičské dopoledne užili!

 

 

Matka Země

 

V květnu jsme si užili hned několik projektových dnů na toto téma. Nejdříve jsme zkoušeli malovat barvami z přírodnin – z borůvek, kopřiv nebo třeba z kakaa. O tom nám přijela vyprávět odbornice zahradnice. Barvičkami jsme namalovali krásná srdíčka jako dárek pro maminky k svátku. Kromě toho jsme těsně před oslavou „Dne matek“ 11. 5. 2022. pro ně připravili speciální velké srdíčko z přírodnin na trávníku ve smyslové zahradě. Měly velikou radost. Na začátku oslavy děti předvedly naučený taneček podle písničky Maminky. Myslíme, že se celá oslava báječně povedla!

 

Modrý den

 

V pátek 1. dubna 2022 jsme ve školce uspořádaly „Modrý den“ u příležitosti světového dne porozumění autismu, který byl o den později. Celá školka byla modře vyzdobená, děti i zaměstnanci přišli v modrém. Během dopoledne děti procházely modrými třídami a účastnily se modrých hrátek, jako například malování na obličej, fotografování v modrém rámu, zpěv Holka modrooká, modrá překážková dráha, dotvoření modrého mráčku, výroba modrého balonku – pejska. Za každou „disciplínu“ si vydělaly penízek „modrák“, za nějž si poté mohly zakoupit něco pěkného v modrém obchůdku.

 

 

 

 

 

Ponožkový den

 

Nejen že jsme 21. března slavili první jarní den, ale také jsme si oblékli naschvál, u příležitosti Světového dne osob s Downovým syndromem, špatně ponožky a povídali si o lidech s tímto postižením.

 

 

 

Procítěné barevné tvoření – projekt a výstava

 

V lednu 2022 jsme za peníze získané prodejem zakoupily plátna a barvy a další výtvarné materiály pro arteterapeutický projekt Procítěné barevné tvoření. Ve třídách se tvořilo o sto šest – lily se barvy (technika pouring), otiskávaly se různé materiály i ručičky, experimentovalo se s provázky. Během dvou týdnů vzniklo velké množství originálních uměleckých děl, které byly následně vystaveny na chodbě školky. Rozhodli jsme se, že výtěžek z této prodejní akce poputuje potřebným. Většina obrazů byla prodána již během prvního týdne konání výstavy, začátkem března jsme se rozhodli, že výtěžek půjde na podporu Ukrajině. Už 28. 2. 2022 odešlo krásných 20.000,- na účet organizace Lékaři bez hranic.

 


 
 

Čas adventní

 

Již od listopadu to školkou zavonělo nejen badyánem a skořicí. Pilně jsme se připravovali na letošní vánoční jarmark, který se nakonec nekonal ve své tradiční podobě. Přesto jsme ozdobili vánoční stromek, napekli vánočky a vyprávěli si o svátcích. Přejeme vše nejlepší v novém roce!


Podzim ve školce

 

Začátkem listopadu pokryla zahradu peřina pestrobarevného, hlavně žlutého listí. Přírodniny sbírané na podzim se staly inspirací pro nejedno tvoření. A Dušičky a Halloween pro výuku o strašidlech a dýních a nejedné halloweenské party. Děti byly ale neobyčejně statečné a všechny „zlé duchy“ vyhnaly.

 

 


Knihobudka

 

Již od roku 2019 máme poblíž rozcestníku na chodbě školky rodičům i k dětem k dispozici knihobudku. Rodiče si zde mohou vybrat knihy nebo sem přispět svou knihou. Nově jsme u knihobudky vytvořili pěknou současnou nástěnku, na níž nejen najdete nabídku aktuálních knih, ale také se můžete dozvědět, kdo slaví v tomto týdnu svátek.

 


Výstava fotografií Mrňousci a pidižvíci

 

Od roku 2020 nabízíme prostor na výstavní zdi umělcům amatérům i profesionálům. V říjnu 2021 nejen uměleckou zeď, ale také okolní okna, ozdobily fotografie hmyzu od Aleny Nezbedové.


Školní rok 2020/2021

 

Pasování předškoláků

 

V červnu 2020 proběhlo tradiční pasování předškoláků. Po něm navazovalo soutěžní odpoledne plné pohádek – nechyběly princezny, Červené Karkulky, Pata a Mata, Sněhurku, čarodějnici i trpaslíka.

 


 

Ptačí budka

Díky projektu realizovaného v rámci šablon MŠMT jsme pro ptáčky létající do zahrady vyrobili společně s dětmi krásné nové ptačí krmítko. Ti nejšikovnější na zahradě pomohly s instalací. Během projektu jsme se s dětmi bavili o ptáčcích, pozorovali jsme je a učili se, jak se o ně můžeme starat. Těšíme se, až budeme zvláště v zimních obdobích moci ptáčky krmit přímo na zahradě.

 

Sázení stromu

 

V rámci šablon MŠMT jsme zasadili ovocný strom – švestku. Během jednodenního projektu se děti ve třídách dozvěděly, jak vypadá ovocný strom v jednotlivých ročních obdobích, které stromy plodí ovoce a co vše lze ze švestek vyrobit. Také jsme zpívali písničku Šel zahradník do zahrady a učili se tomu, jaké nářadí je potřeba k práci na zahradě. Poté jsme se sešli na zahradě a pod odborným dohledem skutečný strom zasadili, děti ho zahrnuly půdou a pomohly se zaléváním. Už teď se těšíme na podzim, až budeme moci sklízet!

 

Výlety

 

V červnu bylo už pěkné letní počasí, a tak třídy vyrazily na celodenní výlety. Velmi oblíbenou destinací byly letos nedaleké Kbely, kde děti shlédly ekocentrum Prales s naučnými stezkami, hmyzími skulpturami a živými zvířátky.

 

 

Školní rok 2019/2020

 

Sklizeň dýní

 

V září jsme pozvali do mateřské školy třetí roční ZŠ Litvínovská 600. Žáci ZŠ se seznámili s našimi dětmi a jejich handicapy. Společně se zpojili do projektu Smyslová zahrada sklizní dýní, které vyrostly během léta na vyvýšených záhonech a shlédli předváděcí akci živých dravců. Dýně byly využity při přípravě jídla pro děti z naší mateřské školy.

 

 

Návštěva DC Paprsek

V září jsme pozvali klienta dětského centra Paprsek s kombinovaným postižením. Všichni vyzkoušeli nové prvky ve Smyslové zahradě. Zároveň se podíleli v rámci svých možností na jednorázové údržbě stezky bosou nohou.

 

Smyslová zahrada otevřena!

Ve středu, 12. června 2019, u příležitosti tradiční rozlučky s předškoláky jsme slavnostně otevřeli smyslovoou zaradu. Hosté měli možnost vyzkoušet si na vlastní chodidla chůzi po hmatovém chodníku nebo vyťukat melodie dřeva na dendrofonu. Děti spolu s rodiči ochotně  vysázely vonné keře a vysely bylinky ve vyvýšených záhonech, které byly instalovány také v rámci projektu. Odpoledne plné soutěží na téma "zahradničení" bylo završeno společným posezením u ohně a opékáním vuřtů. 

 

 

Výstava Smyslová zahrada

Pro rodiče jsme připravily výstavu spojenou s informacemi o průběhu projektu Smyslová zahrada. Výstava je k vidění na chodbě školky. Smyslová zahrada bude  oteřvena na zahradní slavnosti, kde se také budeme loučit s předškoláky, a to 12. 6. 2019. Slavnost proběhne v duchu zahradničení :-) 

Den Země

24. dubna jsme slavili Den Země. Na zahradě jsme přípravili několik stanovišť, u nichž jednotlivé třídy sázely semínka i sazeničky, třídily odpad a hrály a zpívaly písničky s přírodní tématikou. Den Země se báječně vydařil, slunko nám svítilo a už teď se těšíme na to, co nám na zahrádce vyroste! Den Země byl otevřený také rodičům, někteří této možnosti využili a zpívali a sázeli s námi.

 

 

Modrý den

 

2. dubna 2019 jsme ve školce uspořádali v rámci Světového dne porozumění autismu tzv. Modrý den. Všichni přišli do školky v modrém a během dopoledne jsme plnili modré úkoly - malovali modré balónky, fotografovali jsme děti v modrém rámu, lepili modré rámy kolem zrcátka a skládali modré skládanky. Nechybělo ani modré občerstvení. Modrý den jsme si mo(u)dře užili! 

 

 

 

 

Březen - měsíc knihy

 

Měsíc březen jsme věnovali knize - děti četly, listovaly, prohlížely i poznávaly. Vyráběli jsme ruční papír, vázali knihy, navštěvovali knihovny. A aby toho nebylo málo, připravili jsme pro vás, děti i rodiče, knihobudku! Najdete ji na chodbě školky a můžete si z ní půjčovat knihy, vracet je nebo věnovat nové (staré a čtené) a dělat tak radost dalším malým čtenářům! 

 

Na nově nainstalovaném dendrofonu již děti zkouší vyťukávat první melodie.

 

Již od září se pilně připravujeme v rámci projektu "Smyslová zahrada" na nové nové prvky, které budou rozšiřovat možnosti smysluplnného využití času s dětmi na zahradě mateřské školy. Díky projektu tu budou instalovány pěstitelské vany (vyvýšené záhony), v nichž se chystáme pěstovat vlastní zeleninu, drobné ovoce nebo bylinky, a v jedné oddělené části zahrady vznikne tzv. smyslová zahrada. Nedávno byl nainstalován dendrofon, na němž děti budou zkoumat různé zvuky dřevin. Také se chystáme vybudovat hmatový chodník, na němž budou děti trénovat správné držení těla a nožkami prociťovat přírodniny. Část zahrady osázíme vonnými keři, které budu lákat barevnými květy motýly. Více o projektu najdete  zde .

 

 

Karneval

14. února se ve školce konal tradiční karneval! Kromě princezen, víl, spidermanů, rytířů i policistů, letos zavítaly uklízečky, pastelky, vězenkyně a cirkusačky! Karneval se vydařil, děti soutěžily a přivítaly také mezi sebou návštěvu ze základní školy.
 
 

Těšíme se ze zimy a připravujeme se na smyslovou zahradu


- stopujeme zvířátka ve sněhu a pozorujeme veverčí stopy na zahradě
- nejen venku, ale i v teple školky stavíme sněhuláky (třeba z keramiky)
- staráme se o ptáčky - vyrobili jsme pro ně lojové koule

 
 
Rozsvěcení vánočního stromečku a jarmark
 

V pátek, 30. listopadu 2018 se uskutečnilo historický první rozsvěcení vánočního stromku spolu s historicky prvním vánočním jarmarkem. Děti s paní učitelkami pro rodiče nacvičily a zazpívaly koledy rodičům a zinscenovaly narození Ježíška. Na oplátku rodiče doma pomohly svým dětem s výrobou vánočních ozdob, které budou celou zimu zdobit školkový vánoční stromek. Navzdory teplotám kolem bodu mrazu, nálada byla hřejivá, jarmareční trhovkyně prodávaly o sto šest dárečky nejen vánoční!

 

 

Několik fotografií z přípravy na jarmark

 
 

Třída Broučků zažila "město" na výletě Prahou!

Nejprve jsme se na výlet připravili ve školce - za pomoci paní učitelky jsme vytvořili přesný plán výpravy. V den dé jsme za vydatné posily dospěláků vyrazili - cestovali jsme autobusem a tramvají, svačili pod Pražským hradem, procházeli Starým městem, s plánkem a návodní knihou o putování zvědavého káčátka pátrali po Staroměstské radnici, pózovali se zlatou sochou a obdivovaly apoštoly. Pak už jen kolem Stavovského divadla a Prašnou branou, metrem a autobusem alou zpátky do školky, kde na nás čekalo filé s bramborovou kaší :-). Broučkové

ŘÍJEN 2018

 

Těšíme se z podzimu a využíváme k tvorbě přírodniny!
Jako třeba třída Včeliček, která pověsila sluníčka do okna vedoucí do školkové zahrady.