Ze života mateřské školy

Školní rok 2022/2023

Říjen

Podzim ve školce
 
Podzimní dny využíváme k procházkám do okolí školky. Sběr různých podzimních plodin je samozřejmě součástí takových procházek. Dokud nám přeje počasí věnujeme se také na zahrádce sportování a různým pohybovým hrám.
 
Výlet do Zoo
 

Třídy – Žabky, Rybky, Včelky a Broučci se za pěkného podzimního dne vydaly na výlet do Zoo. V Zoo se například společně byli podívat na tučňáky, lachtany, šelmy, mloky a ještěrky. Společně se v Zoo i nasvačili a pohráli si chvíli i na hřišti.

 

Sportovní kroužek

Každé úterý od 16:00 probíhá v naší školce kroužek cvičení. Paní učitelka Navrkalová si malou skupinku dětí bere vždy do samostatné třídy, kde se společně protahují pomocí různých nástrojů nebo za zvuku oblíbené dětské hudby. Vzhledem k tomu, že jsou děti v malých skupinkách, nejsou ničím rozptylované a mohou se plně soustředit na poznávání vlastních tělíček.

Divadlo Koloběžka - Co malí medvědi o podzimu nevědí

Podzimní pohádka vyprávěla o medvídkovi, který se už těšil na zimu k zimnímu spánku. Posunul nástěnné hodiny s ročním obdobím, což se ale nelíbilo ostatním zvířátkům v lese. Nakonec společnými silami hodiny s ročním obdobím opravila a všechna zvířátka mohla pokračovat ve sběru plodin na zimu. Děti si představení určitě moc užily, na konci totiž herce čekal potlesk ve stoje. :)

Září

Spuštění aplikace NašeMŠ
 

Koncem září jsme začali s rodiči využívat nový komunikační nástroj NašeMŠ. Rodiče mají například možnost přes tuto aplikaci omluvit děti, podívat se na jídelníček, ale především také nahlížet do běžných dnů v naší školce. Jednotlivé třídní kolektivy mají totiž možnost vkládat do aplikace fotografie dětí, psát na nástěnku krátké zprávy nebo například informovat o nacházejících akcích.

Canisterapie
 

Pravidelně každé úterý bude tento školní rok docházet do jednotlivých tříd speciální pedagožka a terapeutka Mgr. Kateřina Pejchalová. Spolu s ní do třídy docházejí psíci Abbey (labrador), Aladdin, Piggy a Haki (brabantíci). Děti se během canisterapie například učí vlídnému a klidnému chování, porozumění instrukcím, ale také oblastem jako například hmatové, sluchové a zrakové vnímání.

Adaptační období

K dětem přistupujeme velmi individuálně. Každé dítě má adaptační období jinak dlouhé a my se snažíme respektovat jeho potřeby. Po zvyknutí si na nový kolektiv se u dětí zaměřujeme zejména na rozvoj motoriky, samostatnost ale i dalších oblastí, které napomáhají k úspěšnému přechodu do běžné docházky na základní školy. To vše děláme s pomocí plánu osobnostního rozvoje, které pro děti připravujeme na začátku každého školního roku a revidujeme vždy v pololetí a na konci školního roku.

 

 

 
 
 

Školní rok 2021/2022

 

 

Hasiči

 

25. května přímo na naše hřiště přijelo velké hasičské auto. Samotný pan hasič vyprávěl dětem i učitelkám o své práci a ti si pak mohli zahrát na hasiče – vyzkoušet si oblečky, helmu, sednout si na místo řidiče v autě a prohlédnout veškeré vybavení, které si auto s sebou všude veze, a samozřejmě si aspoň trochu zahasit. Pěkně jsme si hasičské dopoledne užili!

 

 

Matka Země

 

V květnu jsme si užili hned několik projektových dnů na toto téma. Nejdříve jsme zkoušeli malovat barvami z přírodnin – z borůvek, kopřiv nebo třeba z kakaa. O tom nám přijela vyprávět odbornice zahradnice. Barvičkami jsme namalovali krásná srdíčka jako dárek pro maminky k svátku. Kromě toho jsme těsně před oslavou „Dne matek“ 11. 5. 2022. pro ně připravili speciální velké srdíčko z přírodnin na trávníku ve smyslové zahradě. Měly velikou radost. Na začátku oslavy děti předvedly naučený taneček podle písničky Maminky. Myslíme, že se celá oslava báječně povedla!

 

Modrý den

 

V pátek 1. dubna 2022 jsme ve školce uspořádaly „Modrý den“ u příležitosti světového dne porozumění autismu, který byl o den později. Celá školka byla modře vyzdobená, děti i zaměstnanci přišli v modrém. Během dopoledne děti procházely modrými třídami a účastnily se modrých hrátek, jako například malování na obličej, fotografování v modrém rámu, zpěv Holka modrooká, modrá překážková dráha, dotvoření modrého mráčku, výroba modrého balonku – pejska. Za každou „disciplínu“ si vydělaly penízek „modrák“, za nějž si poté mohly zakoupit něco pěkného v modrém obchůdku.

 

 

 

 

 

Ponožkový den

 

Nejen že jsme 21. března slavili první jarní den, ale také jsme si oblékli naschvál, u příležitosti Světového dne osob s Downovým syndromem, špatně ponožky a povídali si o lidech s tímto postižením.

 

 

 

Procítěné barevné tvoření – projekt a výstava

 

V lednu 2022 jsme za peníze získané prodejem zakoupily plátna a barvy a další výtvarné materiály pro arteterapeutický projekt Procítěné barevné tvoření. Ve třídách se tvořilo o sto šest – lily se barvy (technika pouring), otiskávaly se různé materiály i ručičky, experimentovalo se s provázky. Během dvou týdnů vzniklo velké množství originálních uměleckých děl, které byly následně vystaveny na chodbě školky. Rozhodli jsme se, že výtěžek z této prodejní akce poputuje potřebným. Většina obrazů byla prodána již během prvního týdne konání výstavy, začátkem března jsme se rozhodli, že výtěžek půjde na podporu Ukrajině. Už 28. 2. 2022 odešlo krásných 20.000,- na účet organizace Lékaři bez hranic.

 


 
 

Čas adventní

 

Již od listopadu to školkou zavonělo nejen badyánem a skořicí. Pilně jsme se připravovali na letošní vánoční jarmark, který se nakonec nekonal ve své tradiční podobě. Přesto jsme ozdobili vánoční stromek, napekli vánočky a vyprávěli si o svátcích. Přejeme vše nejlepší v novém roce!


Podzim ve školce

 

Začátkem listopadu pokryla zahradu peřina pestrobarevného, hlavně žlutého listí. Přírodniny sbírané na podzim se staly inspirací pro nejedno tvoření. A Dušičky a Halloween pro výuku o strašidlech a dýních a nejedné halloweenské party. Děti byly ale neobyčejně statečné a všechny „zlé duchy“ vyhnaly.

 

 


Knihobudka

 

Již od roku 2019 máme poblíž rozcestníku na chodbě školky rodičům i k dětem k dispozici knihobudku. Rodiče si zde mohou vybrat knihy nebo sem přispět svou knihou. Nově jsme u knihobudky vytvořili pěknou současnou nástěnku, na níž nejen najdete nabídku aktuálních knih, ale také se můžete dozvědět, kdo slaví v tomto týdnu svátek.

 


Výstava fotografií Mrňousci a pidižvíci

 

Od roku 2020 nabízíme prostor na výstavní zdi umělcům amatérům i profesionálům. V říjnu 2021 nejen uměleckou zeď, ale také okolní okna, ozdobily fotografie hmyzu od Aleny Nezbedové.


Školní rok 2020/2021

 

Pasování předškoláků

 

V červnu 2020 proběhlo tradiční pasování předškoláků. Po něm navazovalo soutěžní odpoledne plné pohádek – nechyběly princezny, Červené Karkulky, Pata a Mata, Sněhurku, čarodějnici i trpaslíka.

 


 

Ptačí budka

Díky projektu realizovaného v rámci šablon MŠMT jsme pro ptáčky létající do zahrady vyrobili společně s dětmi krásné nové ptačí krmítko. Ti nejšikovnější na zahradě pomohly s instalací. Během projektu jsme se s dětmi bavili o ptáčcích, pozorovali jsme je a učili se, jak se o ně můžeme starat. Těšíme se, až budeme zvláště v zimních obdobích moci ptáčky krmit přímo na zahradě.

 

Sázení stromu

 

V rámci šablon MŠMT jsme zasadili ovocný strom – švestku. Během jednodenního projektu se děti ve třídách dozvěděly, jak vypadá ovocný strom v jednotlivých ročních obdobích, které stromy plodí ovoce a co vše lze ze švestek vyrobit. Také jsme zpívali písničku Šel zahradník do zahrady a učili se tomu, jaké nářadí je potřeba k práci na zahradě. Poté jsme se sešli na zahradě a pod odborným dohledem skutečný strom zasadili, děti ho zahrnuly půdou a pomohly se zaléváním. Už teď se těšíme na podzim, až budeme moci sklízet!

 

Výlety

 

V červnu bylo už pěkné letní počasí, a tak třídy vyrazily na celodenní výlety. Velmi oblíbenou destinací byly letos nedaleké Kbely, kde děti shlédly ekocentrum Prales s naučnými stezkami, hmyzími skulpturami a živými zvířátky.

 

 

Školní rok 2019/2020

 

Sklizeň dýní

 

V září jsme pozvali do mateřské školy třetí roční ZŠ Litvínovská 600. Žáci ZŠ se seznámili s našimi dětmi a jejich handicapy. Společně se zpojili do projektu Smyslová zahrada sklizní dýní, které vyrostly během léta na vyvýšených záhonech a shlédli předváděcí akci živých dravců. Dýně byly využity při přípravě jídla pro děti z naší mateřské školy.

 

 

Návštěva DC Paprsek

V září jsme pozvali klienta dětského centra Paprsek s kombinovaným postižením. Všichni vyzkoušeli nové prvky ve Smyslové zahradě. Zároveň se podíleli v rámci svých možností na jednorázové údržbě stezky bosou nohou.

 

Smyslová zahrada otevřena!

Ve středu, 12. června 2019, u příležitosti tradiční rozlučky s předškoláky jsme slavnostně otevřeli smyslovoou zaradu. Hosté měli možnost vyzkoušet si na vlastní chodidla chůzi po hmatovém chodníku nebo vyťukat melodie dřeva na dendrofonu. Děti spolu s rodiči ochotně  vysázely vonné keře a vysely bylinky ve vyvýšených záhonech, které byly instalovány také v rámci projektu. Odpoledne plné soutěží na téma "zahradničení" bylo završeno společným posezením u ohně a opékáním vuřtů. 

 

 

Výstava Smyslová zahrada

Pro rodiče jsme připravily výstavu spojenou s informacemi o průběhu projektu Smyslová zahrada. Výstava je k vidění na chodbě školky. Smyslová zahrada bude  oteřvena na zahradní slavnosti, kde se také budeme loučit s předškoláky, a to 12. 6. 2019. Slavnost proběhne v duchu zahradničení :-) 

Den Země

24. dubna jsme slavili Den Země. Na zahradě jsme přípravili několik stanovišť, u nichž jednotlivé třídy sázely semínka i sazeničky, třídily odpad a hrály a zpívaly písničky s přírodní tématikou. Den Země se báječně vydařil, slunko nám svítilo a už teď se těšíme na to, co nám na zahrádce vyroste! Den Země byl otevřený také rodičům, někteří této možnosti využili a zpívali a sázeli s námi.

 

 

Modrý den

 

2. dubna 2019 jsme ve školce uspořádali v rámci Světového dne porozumění autismu tzv. Modrý den. Všichni přišli do školky v modrém a během dopoledne jsme plnili modré úkoly - malovali modré balónky, fotografovali jsme děti v modrém rámu, lepili modré rámy kolem zrcátka a skládali modré skládanky. Nechybělo ani modré občerstvení. Modrý den jsme si mo(u)dře užili! 

 

 

 

 

Březen - měsíc knihy

 

Měsíc březen jsme věnovali knize - děti četly, listovaly, prohlížely i poznávaly. Vyráběli jsme ruční papír, vázali knihy, navštěvovali knihovny. A aby toho nebylo málo, připravili jsme pro vás, děti i rodiče, knihobudku! Najdete ji na chodbě školky a můžete si z ní půjčovat knihy, vracet je nebo věnovat nové (staré a čtené) a dělat tak radost dalším malým čtenářům! 

 

Na nově nainstalovaném dendrofonu již děti zkouší vyťukávat první melodie.

 

Již od září se pilně připravujeme v rámci projektu "Smyslová zahrada" na nové nové prvky, které budou rozšiřovat možnosti smysluplnného využití času s dětmi na zahradě mateřské školy. Díky projektu tu budou instalovány pěstitelské vany (vyvýšené záhony), v nichž se chystáme pěstovat vlastní zeleninu, drobné ovoce nebo bylinky, a v jedné oddělené části zahrady vznikne tzv. smyslová zahrada. Nedávno byl nainstalován dendrofon, na němž děti budou zkoumat různé zvuky dřevin. Také se chystáme vybudovat hmatový chodník, na němž budou děti trénovat správné držení těla a nožkami prociťovat přírodniny. Část zahrady osázíme vonnými keři, které budu lákat barevnými květy motýly. Více o projektu najdete  zde .

 

 

Karneval

14. února se ve školce konal tradiční karneval! Kromě princezen, víl, spidermanů, rytířů i policistů, letos zavítaly uklízečky, pastelky, vězenkyně a cirkusačky! Karneval se vydařil, děti soutěžily a přivítaly také mezi sebou návštěvu ze základní školy.
 
 

Těšíme se ze zimy a připravujeme se na smyslovou zahradu


- stopujeme zvířátka ve sněhu a pozorujeme veverčí stopy na zahradě
- nejen venku, ale i v teple školky stavíme sněhuláky (třeba z keramiky)
- staráme se o ptáčky - vyrobili jsme pro ně lojové koule

 
 
Rozsvěcení vánočního stromečku a jarmark
 

V pátek, 30. listopadu 2018 se uskutečnilo historický první rozsvěcení vánočního stromku spolu s historicky prvním vánočním jarmarkem. Děti s paní učitelkami pro rodiče nacvičily a zazpívaly koledy rodičům a zinscenovaly narození Ježíška. Na oplátku rodiče doma pomohly svým dětem s výrobou vánočních ozdob, které budou celou zimu zdobit školkový vánoční stromek. Navzdory teplotám kolem bodu mrazu, nálada byla hřejivá, jarmareční trhovkyně prodávaly o sto šest dárečky nejen vánoční!

 

 

Několik fotografií z přípravy na jarmark

 
 

Třída Broučků zažila "město" na výletě Prahou!

Nejprve jsme se na výlet připravili ve školce - za pomoci paní učitelky jsme vytvořili přesný plán výpravy. V den dé jsme za vydatné posily dospěláků vyrazili - cestovali jsme autobusem a tramvají, svačili pod Pražským hradem, procházeli Starým městem, s plánkem a návodní knihou o putování zvědavého káčátka pátrali po Staroměstské radnici, pózovali se zlatou sochou a obdivovaly apoštoly. Pak už jen kolem Stavovského divadla a Prašnou branou, metrem a autobusem alou zpátky do školky, kde na nás čekalo filé s bramborovou kaší :-). Broučkové

ŘÍJEN 2018

 

Těšíme se z podzimu a využíváme k tvorbě přírodniny!
Jako třeba třída Včeliček, která pověsila sluníčka do okna vedoucí do školkové zahrady.