Projekty

Projekt SMYSLOVÁ ZAHRADA

 

V prostoru zahrady mateřské školy chceme vytvořili novou nabídku podnětů aktivit vedoucích k rozvoji environmentálního vzdělávání a výchovy dětí v MŠ a zároveň k terapii dětí a speciálními vzdělávacími potřebami a to pomocí dvou souběžně probíhajících změn na školní zahradě:

 

A) instalací vyvýšených záhonů – pěstitelských van a

B) vybudováním nové části nazvané smyslová zahrada – instalací stezky bosou nohou a dendrofonu

 

Zvolené přírodní prvky byly vybrány záměrně s ohledem na pohybová omezení dětí, které se dosud nemohly plně zapojovat do některých aktivit. Prostřednictvím těchto prvků směřujeme k rozvoji všech dětí v environmentální oblasti a to i pomocí využívání smyslů.

 

Projekt „Smyslová zahrada“ bude realizován v letech 2018 - 2020

 

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.