Třídy Mateřské školy pro školní rok 2022/23:

 

2. třída 

A)     BERUŠKY (tel. 737 065 538; email: berusky@skolabartlova.cz)

 • třídní učitelka: Bc. Ivana Navrkalová   
 • asistentka: Jana  Blažková
 • asistentka: Jana Šindelářová
 

B)     BROUČCI (tel. 737 422 452; email: broucci@skolabartlova.cz)

 • třídní učitelka: Bc. Lenka Šejbová
 • třídní učitelka: Viola Káchová, Dis.
 • třídní učitelka: Bc. Denisa Strnadová Němcová
 • asistentka: Michaela Křišťanová
 
 • provozní pracovnice: Bronislava Hortová
 

 

3. třída 

A)    VČELKY (tel. 704 917 758; email: vcelky@skolabartlova.cz)

 • třídní učitelka: Mgr. Petra Bukáčková
 • třídní učitelka: Ing. Věra Kozáková
 • asistent: Patrick Malý
 • asistentka: Monika Žoltaková
 

B)    ČMELÁCI (731 495 826; email: cmelaci@skolabartlova.cz)

 • třídní učitelka: Klára Sigmundová
 • třídní učitelka:  Bc. Tereza Jarošová
 • třídní učitelka: Mgr. Alžběta Piklová
 • asistentka: Eva Bauerová
 
 • provozní pracovnice: Monika Frantíková
 
 

4. třída 

A)    RYBKY (tel. 737 107 813; email: rybicky@skolabartlova.cz)

 • třídní učitelka: Bc. Darina Kloučková
 • třídní učitelka: Bc. Miroslav Řehoř
 • asistentka: Magdaléna Nitrová
 
 

B)    ŽABKY (tel. 603 765 486; email: zabicky@skolabartlova.cz)

 • třídní učitelka: Bc. Romana Čubová
 • třídní učitelka: Jana Jandová
 • asistentka: Petra Marešová
 • asistent: Jiří Pachman
 
 • provozní pracovnice: Anahit Sargsyan 
 
Další ped. pracovníci v MŠ:
 
 • Mája Cinová - odpolední asistentka pedagoga
 • Karla Roblová - odpolední asistentka pedagoga
 
Logopedky v MŠ:
 • Mgr. Jana Dušková (2. a 4. třída)
 • Mgr. Sylva Hálová (1. a 3. třída)
 
 
Speciální pedagožka:
 • Mgr. Jitka Urbanová
 
Psycholožka:
 • Mgr. Martina Bezpalcová (v MŠ každé úterý)

Další pracovníci školy:

 • Mgr. Martina Lukášová, vedoucí školní jídelny
 • Eva Sigmundová, kuchařka
 • Dana Sigmundová, kuchařka
 • Kamila Furdeková, provozní pracovnice
 • Miroslav Řehoř, školník, zahradník
 • Věra Kozáková, školnice