Třídy Mateřské školy:

 

1. třída 

A)    MOTÝLCI (tel. 737 065 538)

 • třídní učitelka: Denisa Strnadová Němcová
 • třídní učitel: Bc. Miroslav Řehoř
 • asistentka: Lenka Ryndová
 • asistentka: Jana Šindelářová
 • provozní pracovnice: Alena Šturmová
 

2. třída 

A)     BERUŠKY (tel. 737 422 452)

 • třídní učitelka: Bc. Markéta Miková
 • třídní učitelka: Bc. Ivana Navrkalová
 • asistentka: Jana  Blažková
 

B)     BROUČCI (tel. 737 422 452)

 • třídní učitelka: Bc. Lenka Šejbová
 • asistentka: Michaela Křišťanová
 • provozní pracovnice: Monika Žoltaková
 

 

3. třída 

A)    VČELKY (tel. 731 495 826)

 • třídní učitelka: Helena Egertová, Dis.
 • třídní učitelka: Ing. Věra Kozáková, CSc.
 • asistent: Patrick Malý

B)    ČMELÁCI (731 495 826)

 • třídní učitelka: Jana Jandová
 • asistentka: Eva Bauerová
 • provozní pracovnice: Tereza Frantíková
 
 

4. třída 

A)    RYBKY (tel. 737 107 813)

 • třídní učitelka: Bc. Darin Kloučková
 • třídní učitelka: Mgr. Jitka Urbanová
 • asistentka: Alena Nezbedová, Dis.

B)    ŽABKY (tel. 737 107 813)

 • třídní učitelka: Bc. Romana Čubová
 • třídní učitel: Mgr. Pavel Hýbl
 • asistentka: Klára Sigmundová
 • provozní pracovnice: Bronislava Hortová
 
 
 
 
Logopedky v MŠ speciální:
 • Mgr. Jana Dušková (pro 2. a 4. třídu)
 • Mgr. Sylva Hálová (pro 1. a 3. třídu)
 
Psycholožka:
 • Mgr. Martina Bezpalcová (v MŠ každé úterý)

Další pracovníci školy:

 • Mgr. Martina Lukášová, vedoucí školní jídelny
 • Eva Sigmundová, kuchařka
 • Dana Sigmundová, kuchařka
 • Tomáš Čuřín, školník, zahradník
 • Věra Kozáková, školnice
 • Mgr. Petra Bukáčková, učitelka