ŠABLONY - OP JAK

Ve  školním roce 2023 -2025 se znovu zapojíme do operačního programu - tentokrát Šablony Jan Ámos Komenský - JAK.

Získali jsme finanční prostředky ve výši 1.088.375 Kč. 

 

 

 

 

Šablony III.

Pro rok 2021 -2023 jsme znovu zažádali o dotaci z OPVVV.
 
 
Získali jsme dotaci ve výši  597 284 Kč.
 
Jakým způsobem budeme využívat peníze najdete zde:
 

 

 
Získali jsme dotaci z OPVVV v rámci Šablon II ve výši 912.085 Kč.
 
K čemu dotaci můžeme využít naeznete zde: