Šablony III.

Pro rok 2021 -2023 jsme znovu zažádali o dotaci z OPVVV.
 
 
Získali jsme dotaci ve výši  597 284 Kč.
 
Jakým způsobem budeme využívat peníze najdete zde:
 

 

 
Získali jsme dotaci z OPVVV v rámci Šablon II ve výši 912.085 Kč.
 
K čemu dotaci můžeme využít naeznete zde: