DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

Digitalizujeme školu

ŠABLONY - OP JAK

Ve  školním roce 2023 -2025 se znovu zapojíme do operačního programu - tentokrát Šablony Jan Ámos Komenský - JAK.

Získali jsme finanční prostředky ve výši 1.088.375 Kč. 

OP JAK

Šablony III.

Pro rok 2021 -2023 jsme znovu zažádali o dotaci z OPVVV.
 
 
Získali jsme dotaci ve výši  597 284 Kč.
 
Jakým způsobem budeme využívat peníze najdete zde:
 

 

 
Získali jsme dotaci z OPVVV v rámci Šablon II ve výši 912.085 Kč.
 
K čemu dotaci můžeme využít naeznete zde: