DOKUMENTY

 

Školní vzdělávací program

 
 

Školní řád MŠ

 

Co potřebuje Vaše dítě do MŠ?

Co-dítě-potřebuje.doc (4).pdf (457768)

 

Informace o placení školného a stravného platné od 1. 9. 2023

 

Formulář zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou

 
 
Žádost o přijetí do MŠ

 

Vyjádření lékaře k přihlášce dítěte do MŠ