KONTAKTY

 

MŠ Litvínovská 300,

190 00 Praha 9 - Prosek

 

zástupkyně ředitelky pro MŠ:

Mgr. Jitka Urbanová

mobilní tel:     739 651 980

tel. kancelář: 286 581 736 
 
e-mailová adresa:

litvinovska@skolabartlova.cz

Úřední hodiny zástupkyně ředitelky:

středa     11,00 hod. - 12, 30 hod.

v dalších dnech dle předchozí domluvy

 
 

Úřední hodiny vedoucí školní kuchyně Mgr. Martiny Lukášové:

středa     10,00 hod. - 12,00 hod.

v dalších dnech dle předchozí domluvy

telefon kuchyň:   286 882 353

 

Telefony do jednotlivých tříd:

1. třída Koťata a Motýlci:   737 065 538

2. třída Broučci a Berušky:   737 422 452   

3. třída Včelky a Čmeláci:    731 495 826

4. třída Žabky a Rybky:     737 107 813

 

 

Konzultační hodiny učitelek pro rodiče

 

Ve všech třídách vždy v pondělí od 12,30 do 13,00 hod.

V dalších dnech dle předchozí domluvy.

 

 

Konzultační hodiny školních logopedek
 

Mgr. Jana Dušková

  • pondělí 12,00 - 12,30 hod.
 
Mgr. Sylva Hálová
  • čtvrtek 12,00 - 12,30 hod.