19.1.2022

 
1. třída je do konce týdne uzavřena z důvodu karantény většiny dětí a všech pedagogů. 
Koho se to týká, dostal bližší informace e-mailem. 
Děkujeme za pochopení. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

2.1.2022

 
Vážení a milí rodiče,
přejeme Vám i Vašim (našim) dětem 
do roku 2022 jen to nejlepší 
a v pondělí 3. ledna se na Vás již v MŠ těšíme!
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vážení a milí rodiče,

je nám to moc líto, ale páteční společnou akci na zahradě MŠ musíme zrušit

Bohužel se situace každým dnem zhoršuje natolik, že bychom nebyli schopni dodržet všechna protiepidemická nařízení a zároveň zachovat příjemnou předvánoční atmosféru pro všechny.

Protože jsme však s dětmi pro rodiče připravili krátké vystoupení pod stromečkem, a nechceme Vás o něj úplně ochudit, pokusíme se jej s dětmi natočit. Odkaz na náš YouTube kanál Vám po vložení příspěvku zašleme. Snad se vše vydaří a Vás to potěší.

Rovněž jsme teď poslední týdny s dětmi vyráběli různé výrobky na prodej na náš Jarmark, který měl být po slavnostním rozsvícení Vánočního stromku. Jarmark nakonec v pátek proběhne improvizovaně ve školce po celou dobu vyzvedávání dětí (tedy v čase od 12 – 12,30 hod. a pak od 14,30 do cca 16,30 hodin). Můžete si zde zakoupit různé adventní výzdoby do vašich bytů nebo dárků pro vás, prarodiče a další blízké, které tím jistě potěšíte. Nákupem potěšíte i nás a děti. Jednak bude oceněna píle a zápal mnohých tvůrců výrobků a dárků, a nákupem také přispějete na nákup barev a pláten pro „malířsko-terapeutický“ projekt, který proběhne v lednu v každé z našich tříd. Další výtěžek bude využit v rámci třídních fondů, kdy si s dětmi můžeme koupit do své třídy např. novou knížku či hračku dle vlastního výběru, nebo si s dětmi zajdeme do cukrárny apod. V minulosti jsme uhradili z těchto peněz i výlet do ZOO atd. O využití peněz budete informování třídními učiteli.

Sami jsme touto situací zklamáni, protože jsme doufali, že letos již vše proběhne společně s Vámi tak, jak jsme doufali, a zahájíme adventní čas příjemným setkáním na zahradě MŠ.

Vám moc děkujeme za pochopení a předem také za podporu projevenou nákupem jarmarečních výrobků. Kdo tento nákup v pátek nestihne, může využít doprodej výrobků v dalším týdnu, který bude probíhat v šatnách našich tříd.

  Kolektiv zaměstnanců MŠ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

19. 11. 2021

 

Vážení a milí rodiče,

zdá se, že se situace v naší MŠ prozatím uklidnila. Od středy již nemáme hlášen žádný nový Covid pozitivní test u dětí ani u zaměstnanců. Většina „našich“ karantén již také koncem tohoto týdne končí. Děkujeme těm z Vás, kteří si děti mohli nechat na pár dní doma, a tím nám pomohli omezit kontakty.

Od pondělí se tedy již chceme navrátit k běžnému životu v naší školce. Pokud se nevyskytne nic dalšího, budeme mít i dostatečný počet pedagogů, aby se třídy nemusely dopoledne již spojovat a děti tak budou moc být se svými a ve svém.

V pátek, pokud to epidemiologická situace dovolí, Vás všechny zveme na Rozsvěcení Vánočního stromu s krátkým vystoupením dětí a následným prodejním jarmarkem výrobků dětí a paní učitelek (výtěžek bude částečně využit pro lednový arteterapeutický projekt našich dětí a dále v rámci třídních fondů pro dětské oslavy, výlety atd…). Pozvánka na tuto akci je na našich webových stránkách níže a na nástěnkách v MŠ. Vše proběhne venku na čerstvém vzduchu a i tam budeme pokud možno dodržovat bezpečné odstupy a používat ochranu dýchacích cest, abychom nikoho neohrozili.

Přejeme si, aby to byl pohodový vstup do adventního času a mohli jsme si ho všichni společně vychutnat a zahájit tak očekávání krásných Vánočních svátků.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou příští týden v MŠ a v pátek od 16,30 hodin u Vánočního stromku na zahradě MŠ.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Litvínovská 300

 
 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15. 11. 2021

COVID V MŠ
 
Vážení rodiče, 
upozorňujeme, že se nám během uplynulých dvou týdnů vyskytlo hodně případů covid pozitivních osob mezi zaměstnanci i dětmi. Některé děti šly už opakovaně do karantény. Onemocnění se často projevuje jen jako respirační problémy (rýma, kašel), případně obzvláště u dětí i bezpříznakově. 
Prosíme Vás tedy, kdo si můžete v příštích dnech nechat své dítě doma, ať tak raději učiníte a neriskujete nákazu i Vašeho dítěte. Pevně doufáme, že se podaří přenos mezi dětmi i dospělými ve školce již brzy zastavit. 
Dále upozorňujeme, že z výše uvedených důvodů nemůžeme tolerovat docházku nemocných dětí do naší MŠ.  Rýma a kašel jsou projevy onemocnění. 
Děkujeme za pochopení a spolupráci. 
Jde nám o brzký návrat k běžnému životu v naší mateřské škole.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Prosím rodiče, aby si dobře přečetli toto oznámení a respektovali pravidla zde uvedená. Jen tak se nám může podařit zastavit šíření infekčních onemocnění v MŠ.

 Děkujeme za spolupráci

 
 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Přerušení provozu mateřské školy 

v pátek 29. 10. 

zde:
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZVEME VÁS NA VÝSTAVU DO MŠ


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Změna úplaty za předškolní vzdělávání:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Co vaše dítě potřebuje do MŠ:

 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Vážení rodiče a milé děti,

přejeme vám pěkné léto a těšíme se 1. září opět na viděnou.

Kolektiv zaměstnanců MŠ.

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. 6. 2021

 

 

Informace pro rodiče dětí, které byly přijaty do MŠ od září 2021:

První informativní schůzka pro rodiče je ve středu 30. 6. od 16,30 hodin na zahradě MŠ. Pokud přijdete i s dětmi, máme pro ně zajištěno hlídání.

Kdo by se z vážných důvodů nemohl dostavit, domluvte se se zástupkyní paní Urbanovou na jiném způsobu předání informací a potřebných formulářů.

Děkujeme a těšíme se na shledání.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. 6. 2021

Vážení rodiče,

blíží se konec školního roku a tím mimo jiné i vyúčtování plateb za Vaše děti.

Platbu stravného s Vámi průběžně řeší hospodářka paní Lukášová osobně nebo prostřednictvím třídních učitelů a učitelek.

„Školné“ a Fond akcí dětí s Vámi v nejbližších dnech projedná zástupkyně paní Urbanová.

Pokud máte nastavené trvalé příkazy, nezapomeňte je na prázdniny přerušit.

Děkujeme za spolupráci.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 naleznete zde:

 

bartlova.cms.webnode.cz/zapis/zapis-do-ms/

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

 

Vážení rodiče, 

v době letních prázdnin zajišťujeme provoz

pro vaše děti do 16. července 2021.

 

Prosíme vás, abyste zapsali docházku svých dětí u třídních učitelek nejpozději do 28. 5. 2021.

Děti přihlášené k červencové docházce platí školné ve výši 400,- Kč, respektive 300,- Kč při polodenní docházce.

 

Platby stravného konzultujte s vedoucí kuchyně p. M. Lukášovou osobně v čase od 10 do 13 hod. v kanceláři nebo na tel. čísle: 286882353.

 

Ostatní děti v prázdninových měsících školné neplatí.

 

Děkujeme za spolupráci! 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. 4. 2021

 

Vážení rodiče,

zde jsme vybrali pro Vás podstatné informace o návratu Vašich dětí do MŠ Litvínovská 300 od pondělí 12. 4. 2021:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 všem dětem mateřské školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona – neboli všem dětem z MŠ speciální.

 

PROVOZ MŠ BYL UPRAVEN NA 7 – 16 HODIN Z DŮVODU NUTNOSTI ZACHOVÁNÍ HOMOGENNÍCH SKUPIN.

 

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE V MŠ:

  1. Nemá žádné příznaky onemocnění COVID -19.
  2. Dítě podstoupilo v MŠ ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem tohoto vyšetření.
  3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám uložena povinnost testovat děti 2x týdně antigenními testy. K testování budou použity neinvazivní antigenní testy, které škole budou distribuovány.

Testovat se nemusí děti:

  • u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.
  • které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE:

Testování dětí bude probíhat 2x týdně ráno mezi 7 – 8,15 hod. Pozdější příchody nejsou z organizačních důvodů možné!

V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti s jedním zákonným zástupcem tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 2 m. Doprovod dítěte má vždy a po celou dobu nasazen respirátor.

Za přítomnosti zákonného zástupce se dítě převlékne ve své šatně, řádně si umyje ruce v koupelně a půjde se zákonným zástupcem do testovací místnosti, kterou je každé pondělí a čtvrtek ráno první třída po vstupu z umývárny (třída Motýlků, Broučků, Čmeláků a Rybek).

Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje za přítomnosti našeho zaměstnance neinvazivním antigenním testem, který škola obdrží pro všechny děti. Následně zákonný zástupce vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu ve venkovních prostorách MŠ. Výsledek oznámíme sms či telefonátem za cca 15 minut. V případě negativního výsledku je dítěte odvedeno do zadní třídy k ostatním negativně testovaným dětem a pedagogovi a zákonný zástupce odchází

V případě pozitivního výsledku testu si zákonný zástupce dítě přebírá zpět a následně musí absolvovat se svým dítětem PCR test dle pokynů pediatra, jehož výsledek je rodič povinen sdělit MŠ v co nejkratší době.

 Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

Instruktážní video k testování testy LEPU, které škola obdrží:  ZDE  

 

Video si shlédněte doma i se svým dítětem a na celý proces ho pokud možno s klidným přístupem připravte. Návrat bude pro děti i tak možná náročným obdobím, očekáváme další adaptační období, a proto je v zájmu nás všech, aby testování probíhalo co nejvíce v pohodové atmosféře, a děti jsme ještě více nevystavovali stresu.

Počítejte, prosím,  s časovou náročností celého procesu (najednou může být testován jen omezený počet dětí, ostatní budou muset čekat se svým rodičem v dostatečných rozestupech v prostorách MŠ případně venku) a v testovací dny přijďte s dítětem raději včas. Po půl deváté ráno proběhne důsledná dezinfekce testovacích prostor a úklid odpadu po testování a nebudeme již mít možnost testovat opozdilce!

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. 4. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12.4. 2021 se Mateřská škola otevře prezenčně

 pro všechny děti.

 
Provozní doba MŠ bude kvůli nutnosti dodržení homogenních skupin zkrácena od 7 - 16 hodin.
 

 

Povinné testování bude probíhat 2x týdně (pondělí a čtvrtek) vždy za účasti rodičů!

Děti ve škole nemusí nosit  hygienické  roušky.

 

Čekáme na metodiku MŠMT, kde budou informace upřesněny.

Ve čtvrtek budete informováni e-mailem o dalších podrobnostech.

Vše zveřejníme i zde na webu školy.

Těšíme se na znovuotevření provozu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5. 4. 2021

 

ZÁPIS DO MŠ LITVÍNOVSKÁ 300 SE BUDE KONAT 

1. - 7. KVĚTNA 2021.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE:
 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

18. 3. 2021

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že zatím nejsou žádné bližší informace o znovuotevření mateřských škol, vypadá to, že se ještě nějaký čas neuvidíme.
Děkuji všem, kteří komunikují se svými učiteli a učitelkami ze tříd, případně s logopedkami,  v rámci distančního vzdělávání. 
 
Platby stravného můžete nyní určitě přerušit, přeplatky Vám budeme vracet na konci školního roku.
Za děti, které neplní povinnou předškolní docházku, zasíláte školné. 
Za měsíc, ve kterém je MŠ uzavřena, se školné neplatí. V ostatních měsících, kdy je uzavřena déle než 5 dní v kuse (např. z důvodu karantény), se částka poměrně snižuje. 
Většinou zasíláte školné v předcházejícím měsíci, ale na konci roku Vám opět vzniklé přeplatky vrátíme. 
 

Připomínám rodičům předškolních dětí, že v dubnu budou zápisy do škol. Zápis je povinný i pro děti, u kterých žádáte o odklad školní docházky.

V případě odkladu Vás žádám, abyste mi po obdržení "Rozhodnutí ředitele školy o odkladu" přinesli kopii tohoto rozhodnutí, na základě které bude mít Vaše dítě místo v naší MŠ i od září 2021. Pokud toto rozhodnutí neobdržíme, místo se postupuje novým zájemcům. 
 
I nadále k dispozici v případě telefonické či e-mailové konzultace.  
Děkuji za pochopení a všem přeji pokud možno klidné dny ve zdraví a v plné síle.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

28.2.2021

 

Vážení rodiče,

vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200,

kterým se  zakazuje osobní přítomnost

dětem v MŠ a žákům v ZŠ a ZŠS.

 

MŠ, ZŠ i ZŠS je tedy od 1.3. 2021 uzavřena.

 

Informace o ošetřovném zde: 

www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Přeji všem hodně zdraví v těchto náročných dnech.

Mgr. Pavlína Čuřínová

ředitelka školy

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Vážení rodiče

vzhledem k dalším výskytům onemocnění Covid-19 je Hygienickou stanicí HMP 

naše MŠ Litvínovská 300 uzavřena až do pátku 26. 2. 2021.

Přeji všem zdraví a hodně sil do příštích dnů.

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

OD 15. 2. 2021 JE TŘÍDA RYBEK A ŽABEK V KARANTÉNĚ.

TŘÍDY BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ V PROVOZU AŽ OD ÚTERÝ 23. 2. 

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ JE ZKRÁCEN PROVOZ MŠ DO 16 HODIN. 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ VŠEM!

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. ledna 2021

 

Vážení a milí rodiče,

přejeme vám do nového roku 2021 zdraví, štěstí a hodně sil k překonání všech těžkých chvil, ale těch ať je co možná nejméně!

Od 4. 1. 2021 je provoz MŠ v běžném režimu. Doufáme, že vše ve zdraví zvládneme.

Prosíme vás i nadále o dodržování hygienických opatření, nošení roušek v prostorách MŠ a vstupu pouze do šaten tříd. 

V rámci dodržování PES je vstup rodičů do třídy zakázán. Děkujeme za pochopení. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Informace o přerušení provozu v době vánočních prázdnin
Přerušení provozu MŠ.pdf (393104)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

30. listopadu 2020

Ve školce právě probíhá

CHARITATIVNÍ VÁNOČNÍ JARMARK

Vánoční přeměty vytvořené v našich třídách si můžete zakoupit v šatně každé třídy. 
Výtěžkem z prodeje podpoříme podnik Café AdAstra, který zaměstnámá osoby s mentálním handicapem. 
Jsme rádi, že nám pomůžete být prospěšní a společně pomůžeme dobré věci. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

13. listopadu 2020

 

Vážení a milí rodiče,

v uplynulém týdnu jsme měli výrazně omezený provoz a já Vám všem chci za celý kolektiv zaměstnanců mateřské školy poděkovat, že jste nás v tom nenechali. Zřejmě i díky opravdu velkému omezení dalších kontaktů se v tuto chvíli podařilo v naší MŠ šíření onemocnění Covid-19 zastavit. Nemáme již hlášena další pozitivní testování a i toho času nemocní se dobře zotavují. 

Karanténa ve 3. třídě a částečná v 1. třídě již končí v pondělí 16. 11. V tento den je provoz ještě omezen od 6,30 - 16 hodin.

V úterý 17. 11. je státní svátek.

Od středy 18. 11. bude školka opět v běžném režimu, otevřeny by měly být již všechny třídy a provoz opět prodloužen až do 17. hodiny.

Ještě jednou děkuji všem za pochopení a solidaritu a těšíme se na viděnou s dětmi i Vámi rodiči.

Za MŠ Jitka Urbanová

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

7. listopadu 2020

 
Vážení rodiče,
bohužel už i v naší MŠ máme několik pozitivních výskytů onemocnění Covid-19. Karanténa se zatím týká 3 tříd. Rodiče dětí, které jdou do karantény nebo je jejich třída kompletně zavřená, jíž byli kontaktováni telefonicky a o celé situaci vědí. Ostatní informujeme tímto způsobem a žádáme vás o zvážení docházky vašich dětí do MŠ v příštích dvou týdnech. Přenos nákazy byl velmi rychlý a nevíme ještě výsledky testů všech dotčených, takže je možné, že se bude karanténa rozšiřovat i v příštím týdnu. Pokud se tedy chcete vyhnout možnému nebezpečí karantény či onemocnění, a můžete si děti nechat doma, bylo by toto rozhodnutí zodpovědné. K dnešnímu dni máme v karanténě 1/3 pedagogů a další výsledky testů nás ještě čekají. 
Děkuji za pochopení a v případě potřeby jsem Vám k dispozici na telefonu nebo e-mailu.                                                            Jitka Urbanová
 
 

OD 9. 11. máme z provozních důvodů dočasně zkrácenou provozní dobu MŠ

 6,30 - 16 hodin

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

30. října 2020

Vážení rodiče,
 
provoz mateřské školy v listopadu pokračuje. Docházka dětí je na Vašem zvážení.
Případnou absenci dětí hlašte na třídní mobily. I nadále Vás prosíme o ohleduplnost v otázce docházky dětí, které vykazují známky infekčního onemocnění. 
Jsme rádi, že se můžeme o Vaše děti postarat a i nadále je vzdělávat a doufáme, že provoz zvládneme bez přenosu nákazy a případné nutnosti karantény. 
 
Děkujeme za pochopení a spolupráci a přejeme všem hodně sil a pevné zdraví.
Za kolektiv MŠ Jitka Urbanová
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

18. října 2020

Vážení a milí rodiče,

je mi opravdu líto, že i v letošním školním roce čelíme hrozbě epidemie nemoci Covid-19.

Jak víte, mateřské školy jako jediné ze systému školství nejsou uzavřeny, i když v mnoha již byl omezen provoz z důvodu karantény případně vysokého výskytu onemocnění mezi dětmi i zaměstnanci.

My jsme rádi, že se nám toto vše zatím vyhnulo a můžeme zajistit provoz MŠ a péči o Vaše děti. Víme, že zaměstnaní rodiče by mohli mít vážný problém, kdyby byla MŠ uzavřena. Snažíme se tedy riziko úplného přerušení provozu z důvodu onemocnění či karantény omezit na minimum. Proto velmi děkujeme Vám, kteří jste na příští asi nejvíc kritické dny (předpokládáme, že jde celorepublikově o kritické příští dva týdny) své děti odhlásili, pokud máte možnost zůstat s dětmi doma nebo jim zajistit hlídání v rámci širší rodiny. 

V příštím týdnu tedy budou mít děti v MŠ program společný v rámci svých dvou sousedních tříd (Motýlci společně s Kytičkami v 1. třídě, Broučci s Beruškami ve 2. třídě, Včelky se Čmeláky ve 3. třídě a Rybky společně se Žabkami ve 4. třídě) a učitelé i asistenti se u dětí vystřídají. Tento model bude pravděpodobně ještě v pondělí a v úterý 26. – 27. 10. 

Ve středu 28. 10. je státní svátek a MŠ je tedy uzavřena. 

Ve čtvrtek a v pátek 29. – 30. 10., kdy jsou školní podzimní prázdniny, probíhá ve školce již déle plánovaná výmalba společných prostor a MŠ je tedy uzavřena.

Pevně věříme, že od listopadu bude již v ČR situace s epidemií lepší a provoz naší mateřské školy se bude moc vrátit do běžného režimu.

Vám všem ještě jednou děkujeme za pochopení a spolupráci a srdečně přejeme pevné zdraví Vám i Vašim rodinám.

Za kolektiv MŠ Jitka Urbanová, zástupkyně ředitelky pro MŠ.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

1. září 2020

 

PŘEDPIS PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA 9, BÁRTLOVA 83 

V OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 zde:

Předpis provozu školy_MŠ - 1.9.2020.pdf (528677)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
 
PLÁNOVANÉ AKCE 

V současné epidemiologické situaci jsou akce omezeny, o případných změnách Vás budeme informovat.