INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ROK 2019/2020  

  cms.bartlova.webnode.cz/zapis/zapis-do-ms/ 

 

 

 

 

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

Vážení rodiče,

v době letních prázdnin můžeme v případě vašeho zájmu zajistit provoz pro vaše děti 

v prvních 14 dnech od 1. – 12. července 2019.

Prosíme vás, abyste zapsali docházku svých dětí u třídních učitelek nejpozději do 5. 4. 2019.

Děti přihlášené k červencové docházce platí měsíční školné v plné výši (dle zapsané celodenní či polodenní docházky).

Ostatní děti v prázdninových měsících školné neplatí.

Děkujeme za spolupráci!

 
 
 
 
 

AKTUÁLNĚ NÁS ČEKÁ:

 

 

BŘEZEN

Projekt "Kamarádka knížka" - celý měsíc

 

12. 3. Canisterapie
 

26. 2. Canisterapie

 

DUBEN

2. 4.  Modrý den v MŠ

18.- 19. 4. Velikokonoční prázdniny - MŠ uzavřena