Povinně zveřejňované informace

 
V této sekci naleznete důležité (povinně zveřejňované informace) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací.