Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1/ Oficiální název: 

Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83/1 

2/ Důvod a způsob založení: 

Viz www.skolabartlova.cz/dokumenty/vyrocni-zprava/

3/ Organizační struktura:

Viz www.skolabartlova.cz/dokumenty/vyrocni-zprava/

4/ Kontaktní spojení:

Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83/1 

tel.: 281 920 835

fax: 281 863 822

web: www.skolabartlova.cz

Datová schránka: ID datové schránky: z55j6ue

Podání lze učinit v úředních hodinách v kanceláři sekretariátu
Po – 8.00 – 12.00

Čt – 10.00 – 13.00
e-mail: bartlova@skolabartlova.cz

5/ Případné platby:

Platí se v hotovosti v kanceláři sekretariátu 

6/ IČO

70848572

7/ DIČ

CZ70848572

8/ Rozpočet v tomto a předchozím kalendářním roce:

Viz

https://www.skolabartlova.cz/zverejnovani-informaci/rozpocet/  

9/ Žádosti o informace

Podání lze zaslat poštou nebo učinit v úředních hodinách v kanceláři sekretariátu
Po – 8.00 – 12.00

Čt – 10.00 – 13.00
e-mail: bartlova@skolabartlova.cz

10/ Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze zaslat poštou nebo učinit v úředních hodinách v kanceláři sekretariátu
Po – 8.00 – 12.00

Čt – 10.00 – 13.00
e-mail: bartlova@skolabartlova.cz

11/ Opravné prostředky

Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83/1 

tel.: 281 920 835
fax: 281 863 822

Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním do sekretariátu školy nebo zasláním poštou na uvedenou adresu.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Podání lze učinit v úředních hodinách v kanceláři sekretariátu
Po – 8.00 – 12.00

Čt – 10.00 – 13.00

e-mail: bartlova@skolabartlova.cz

tel.: 281 920 835
fax: 281 863 822

Datová schránka: ID datové schránky: z55j6ue

12/ Formuláře 

Viz www.skolabartlova.cz/zverejnovani-informaci/zadost-o-poskytnuti-informace/

13/ Návody pro řešení nejrůznějších životních situací  

Informace jsou podávány na telefonním čísle: 281 920 835, 

Viz www.skolabartlova.cz/zverejnovani-informaci/

14/ Nejdůležitější předpisy

Viz www.skolabartlova.cz/dokumenty/

Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz a www.portal.gov.cz, které v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

15/ Sazebník úhrad za poskytování informací

Viz www.skolabartlova.cz/dokumenty/

Viz www.skolabartlova.cz/zverejnovani-informaci/

16/ Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Viz www.skolabartlova.cz/dokumenty/vyrocni-zprava/

17/ Seznam organizací

---

18/ Licence, Vzory licenčních smluv

---

19/ Usnesení nadřízeného orgánu a výši úhrad

---

20/ Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Viz

www.skolabartlova.cz/dokumenty/vyrocni-zprava/

Poskytování informací 2015-16.pdf (194891)

21/ Zprávy o vyhodnocení kontrol

Viz www.skolabartlova.cz/dokumenty/vyrocni-zprava/