Formuláře

 
V této sekci si můžete stáhnout důležitý formulář, který právě potřebujete.
 

Seznam jednotlivých formulářů:

 

1) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (není určena k zápisu do 1.roč.) :

zadost-prijeti do ZŠ, ZŠS.pdf (190028)

2) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

zadost-prijeti do MŠ.pdf (193609)

3) Žádost o odklad povinné školní docházky:

zadost_odklad.pdf (188257)

4) Žádost o vydání náhradního zápisového lístku:

žádost - náhradní zápisový lístek (1).pdf (180861)

5) Žádost o prodloužení školní docházky:

zadost-prodloužení školní docházky.pdf (183931)

6) Žádost o uvolnění žáka ze školní akce:

uvolnění z akce.pdf (185796)

7) Žádost o uvolnění žáka z vyučování v průběhu dne:

uvolnění z vyučování.pdf (185437)

8) Přihláška ke stravování:

přihláška ke stravování.docx (14132)

9) Odhláška ze stravování:

odhláška ze stravování.docx (19764)

10) Žádost o snížení nebo osvobození od úplaty za poskytování vzdělání a školských služeb

zadost prominutí úplaty.pdf (186644)

11) Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu §18

zadost_povoleni_IVP §18.pdf (187463)

12) Žádost o individuální vzdělávání §41 (vzdělávání doma)

žádost o individuální vzděl. §41 (1).pdf (193700)

13) Žádost o uvolnění z vyučování na dobu delší než 3 dny

Žádost o uvolnění žáka - dovolená.docx (12469)