Kroužky 2021/2022:

 
V letošním školním roce se budou konat tyto kroužky pro žáky.
 
Kroužky začínají od 11. 10. 2021.
 
 
Pondělí – Mgr. Eva Krejčová,  Sportovní kroužek, 13:45 -14:30, 2. stupeň

Úterý – Karolína Dvořáková, Hudební kroužek 12:45 – 13:30, 1. stupeň

Úterý – Karolína Dvořáková, Hudební kroužek 13:45 – 14:30, 2. stupeň

Úterý – Mgr. Eva Krejčová, Mgr. Veronika Bušová, Sportovní kroužek, 12:45 – 13:30, 1. stupeň

Středa – Jana Fialová, Tvoření, 12:45 – 13:30, 1. stupeň

Středa – Jana Fialová, Tvoření, 13:45 – 14:30, 2. stupeň

Čtvrtek - Markéta Včeláková, Sportovní kroužek, 13:45 – 14:30, 2. stupeň

Pátek – Mgr. Andrea Bušová, Jóga, 12:45 – 13:30, 1. stupeň