DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO STRÁVNÍKY VE ŠK. ROCE 2023-24

 

 

Rozpis plateb stravného dle věku dítěte:

žák 7 – 10 let .............................MĚSÍČNĚ 792- Kč ( 36,- Kč /oběd)
žák 11 – 14 let ...........................MĚSÍČNĚ  836- Kč ( 38,- Kč /oběd)
žák 15 let a výše.........................
MĚSÍČNĚ  880- Kč ( 40,- Kč /oběd)

 

 

 

Oznámení změny od 14.5.2024.docx (22835)

 

Informace pro strávníky ve šk. roce 2023-24

 
Současní strávníci zasílají platbu za obědy se stávajícím VS (zůstává platný); platba na účtě do 25. předchozího měsíce).
 

 

Noví strávníci obdrží po odevzdání přihlášky od vedoucí jídelny FZŠ Chodovická VARIABILNÍ SYMBOL (dále jen VS), na který bude zasílána platba stravného. Při platbě je nutné uvést VS, aby byla platba načtena správnému strávníkovi. Doporučuji uvést do poznámky stravné + příjmení dítěte, a zařídit trvalý příkaz (platba na účtě do 25. předchozího měsíce).

 

1. Přihláška ke stravování (1).docx (14132)

 

Podrobnosti ke stravování najdete v provoznímu řádu školní jídelny na webových stránkách školy (školní jídelna) www.fzschodovicka.cz. 

 

V případě dotazů kontaktujte vedoucí jídelny FZŠ Chodovická (281 921 463, mobil 723 830 843).

 

Obědy se vaří ve FZŠ Chodovická, poté se převáží do ZŠ Bártlova (výdej obědů). 

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY 
 

Rozpis plateb stravného dle věku dítěte:
dítě od 7 let do 10 let 36,- Kč/oběd
dítě od 11 let do 14 let 38,- Kč/oběd
dítě od 15 let 40,- Kč/oběd

 

Platba obědů je možná pouze přes účet FZŠ Chodovická                 (Česká spořitelna): 5732556349/0800

  • bankovním převodem
  • vkladem na účet

Pro platbu Vám bude přidělen variabilní symbol, který je určen výhradně pro úhradu stravného.

 

Platba za stravu musí být provedena nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce, aby byl dítěti oběd přihlášen (doporučuje se zadat trvalý příkaz k 20. dni předešlého měsíce). 

Není-li platba za stravné 25. dne na účtě, dítěti se automaticky obědy nepřihlásí. Proto žádáme rodiče, aby při pozdější platbě kontaktovali jídelnu FZŠ Chodovická a informovali ji o proběhlé platbě. 

 

Odhlášení stravy:

  • přes internet na www.strava.cz (přístupové údaje Vám přidělí vedoucí ŠJ Chodovická)

 

Přihlášení do systému www.strava.cz

Výběr jídelny:1648 (FZŠ Chodovická, Praha 9)

uživatel: variabilní symbol

heslo: stejný variabilní symbol

Pokud vás systém pustí dál, můžete si změnit heslo podle vlastního uvážení.

VS do systému přiděluje FZŠ Chodovická

ČÚ školní jídelny FZŠ Chodovická: 5732556349/0800

Tel.: 723 830 843, 281 925 992

email: vedouci-sj@fzschodovicka.cz

 

Kontakt:

telefon: 281 925 992, 723 830 843

e-mail: vedouci-sj@fzschodovicka.cz

 

Více informací o stravování na www.fzschodovicka.cz

 

 

 

Jídelna a výdejna