DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VŠECHNY STRÁVNÍKY od září 2019!

 

Přihláška ke stravování

Všichni strávníci, kteří budou mít zájem se stravovat od září 2019, odevzdá vyplněnou a podepsanou přihlášku ke stravování do 26. června 2019 vedoucí školní jídelny.

 

Nezapomeňte vyplnit č., tel., email a třídu na škol. rok 2019/2020. Důležité je datum od kdy se budete stravovat (např. od 2. 9. 2019, nebo až od 5. 9. 2019). Přihláška ke stravování platí do doby, než strávník písemně ukončí stravné u vedoucí školní jídelny. Strávníkovi zůstává čip i variabilní symbol stejný, nic se nemění. Změnit se může pouze výše platby (zařazení dle věku).

Všichni, kdo odevzdají přihlášku, mají automaticky načtenou stravu od 3. září 2019, proto pokud nemáte zájem se stravovat od prvního dne, doporučuji včas oběd odhlásit a napsat na přihlášku od kterého dne se máte zájem stravovat.

Následující školní rok odevzdá přihlášku pouze nový strávník.

Přihlášku najdete na webových stránkách školy, vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete odevzdat ve družině nebo ve FZŠ Chodovická (školní jídelna).

 

Automatické přihlášení

Od 3. září 2019 bude každý strávník automaticky přihlášen. Strávník stravu pouze odhlašuje. V případě, že se máte zájem stravovat např. úterý a čtvrtek je potřeba zadat do přihlášky dny, které se budete stravovat, a ostatní dny se vám nebudou načítat. Pokud se nechcete stravovat první dny v září 2019, doporučuji včas odhlásit přes www.strava.cz.

 

INFORMACE PRO NOVÉ strávníky

 

Nový strávník se zájmem o školní stravování vyplní PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ, která se posílá do FZŠ Chodovická. 

Kdo nestihne odevzdat v červnu, může ODEVZDAT PŘIHLÁŠKU v út 27.8.- 9-13 hod - v kanceláři vedoucí školní jídelny FŽS Chodovická

 (za vrátnicí se dáte se hned doleva po schodech do 3. patra - cestou budou směrovky)

 

Při odevzdání přihlášky ke stravování dostanete od vedoucí jídelny VARIABILNÍ SYMBOL, na který bude zasílána platba stravného. Při platbě je nutné uvést VS aby byla platba načtena správnému strávníkovi. Doporučuji uvést do poznámky stravné + příjmení dítěte, a zařídit trvalý příkaz splatný ke dni 20. 8. 2019 na září. Platba se hradí měsíc předem.

 

Platba na září musí být připsána na účet strávníka do 25. 8. 2019. Kdo odevzdá přihlášku v červnu, bude mít čas přes léto zařídit trvalý příkaz a vyhnete se tak dlouhému čekání.

 

V případě nepřihlášení a neuhrazení včas stravného, nebude strávníkovi oběd v září vydán.

Podrobnosti najdete v provoznímu řádu školní jídelny na webových stránkách školy - školní jídelna.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí jídelny (281 921 463, mobil 723 830 843).

 

Ve dnech 24.6. až 28.6.2019 nebudou obědy. 

Z provozních důvodů bude uzavřena školní jídelna.

Děkuji za pochopení.

Stravování ve školním roce 2019-2020

 

Pro následující školní rok 2019-2020 je potřeba u všech žáků a dospělých, kteří se stravují ve škole, vyplnit novou přihlášku ke stravování a odevzdat ve škole do 14.6.2019.

 

U žáků, kteří v letošním roce 2018-2019 končí školní docházku, je potřeba vyplnit Ukončení stravování ve školní jídelně a odevzdat ve škole do 14.6.2019. 

Odhlášky obědů v červnu

 

V měsíci červen je nutné odhlašovat obědy následujícím způsobem: oběd na následující den musí být odhlášen den předem, do 10.30 hodin (pozdější odhlášky již nelze zadat do systému).

Jídelna a výdejna

Školní rok 2019/2020

 

V ZŠ Bártlova se obědy pouze vydávají, obědy se vaří ve FZŠ Chodovická a převáží se. 

Platba obědů je možná pouze přes účet FZŠ Chodovická. 

 

Hromadné odhlášky školních akcí zajišťuje škola.

 

alergeny_ag.pdf (2044947)

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY 
 

Rozpis plateb stravného dle věku dítěte:
dítě od 7 let do 10 let 27,- Kč/oběd
dítě od 11 let do 14 let 29,- Kč/oběd
dítě od 15 let 31,- Kč/oběd

 

Platba stravného na účet ŠJ (Česká spořitelna): 5732556349/0800

  • bankovním převodem
  • vkladem na účet

Pro platbu Vám bude přidělen variabilní symbol, který je určen výhradně pro úhradu stravného.

 

Platba za stravu musí být provedena nejpozději:

do 25. dne předcházejícího měsíce na účet strávníka (doporučuji zadat trvalý příkaz k 20. dni předešlého měsíce na měsíc následující)

Příjem nových přihlášek: v červnu, nebo v průběhu školního roku

 

Odhlášení stravy

  • přes internet na www.strava. cz (přístupové údaje Vám přidělí vedoucí ŠJ)
  • případně SMS na tel. 723 830 843 (do 8.00 hodin daného dne) nebo meilem vedoucí školní jídelny (vedouci-sj@fzschodovicka.cz)

 

Kontakt:

vedoucí školní jídelny Kamila Šebíková

telefon: 281 925 992, 723 830 843

e-mail: vedouci-sj@fzschodovicka.cz

 

Více informací o stravování na www.fzschodovicka.cz