Milí rodiče, od dubna a dále po dobu karantény můžete zastavit trvalé příkazy za obědy dětí. Pokud platby zašlete, budou vám vráceny. 

 

Od 1.března bude fungovat přihlašování a odhlašování obědů pouze přes www.strava.cz.

 

Odhlašování a přihlašování obědů v době nemoci a školní akce může provést pouze rodič nebo zákonný zástupce žáka (škola nemůže hromadně odhlašovat žáky z obědů).

 

 

 

           Důležité informace pro strávníky                  

ve šk. roce 2020-21

 

Pro šk. rok 2020-21 je nutné, aby současní i noví strávníci vyplnili novou PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ

 

Přihláška ke stravování.pdf (379654)

 

Při odevzdání přihlášky ke stravování dostanete od vedoucí jídelny VARIABILNÍ SYMBOL, na který bude zasílána platba stravného. Při platbě je nutné uvést VS, aby byla platba načtena správnému strávníkovi. Doporučuji uvést do poznámky stravné + příjmení dítěte, a zařídit trvalý příkaz (platba na účtě do 25. předchozího měsíce).

 

Podrobnosti najdete v provoznímu řádu školní jídelny na webových stránkách školy (školní jídelna) www.fzschodovicka.cz. 

V případě dotazů kontaktujte vedoucí jídelny (281 921 463, mobil 723 830 843).

 

Jídelna a výdejna

Školní rok 2019/2020

 

Obědy se vaří ve FZŠ Chodovická, poté převáží do ZŠ Bártlova, kde se vydávají. 

 

Platba obědů je možná pouze přes účet FZŠ Chodovická. 

 

alergeny_ag.pdf (2044947)

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY 
 

Rozpis plateb stravného dle věku dítěte:
dítě od 7 let do 10 let 27,- Kč/oběd
dítě od 11 let do 14 let 29,- Kč/oběd
dítě od 15 let 31,- Kč/oběd

 

Platba stravného na účet ŠJ (Česká spořitelna): 5732556349/0800

  • bankovním převodem
  • vkladem na účet

Pro platbu Vám bude přidělen variabilní symbol, který je určen výhradně pro úhradu stravného.

 

Platba za stravu musí být provedena nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce na účet strávníka (doporučuji zadat trvalý příkaz k 20. dni předešlého měsíce).

 

Odhlášení stravy

  • přes internet na www.strava.cz (přístupové údaje Vám přidělí vedoucí ŠJ Chodovická)

 

Přihlášení do systému www.strava.cz

Výběr jídelny:1648 (FZŠ Chodovická, Praha 9)

uživatel: variabilní symbol

heslo: stejný variabilní symbol

Pokud vás systém pustí dál, můžete si změnit heslo podle vlastního uvážení.

VS do systému přiděluje FZŠ Chodovická

ČÚ školní jídelny FZŠ Chodovická: 5732556349/0800

Tel.: 723 830 843, 281 925 992

email: vedouci-sj@fzschodovicka.cz

 

Kontakt:

telefon: 281 925 992, 723 830 843

e-mail: vedouci-sj@fzschodovicka.cz

 

Více informací o stravování na www.fzschodovicka.cz