Metodička prevence:

 • Jméno: Mgr. Pavlína Rychtaříková
 • Kontakt: tel. 733 126 667
 • Konzultační hodiny: kdykoliv po telefonické domluvě. 
 • E-mail: prychtarikova@seznam.cz

Preventivní programy ve školním roce 2017/2018

Preventivní program Odyssea (lektor Mgr. Jakub Švec) probíhá na druhém stupni od října do března.

13. 9. BESIP - Bezpečně do školy, celá škola, Výstaviště Holešovice

15. 11. Zdravá pětka, celá škola

17. 12. "Nekuřátka" IV.A, VI.A

20.12. Típni to VII.A, VIII.A.

20. 12. Tráva  IX.A

Preventivní program:

Prev.program_2017-2018.pdf (619049)

Preventivní programy ve školním roce 2016/2017:

 • Pro celou ZŠ i ZŠS prevence BESIP (Policie hl. m. Prahy) - 5. 9. 2016 Holešovice 
 • Kyberšikana - Prak, Ing. Marie Nováková (6., 7., 8. ročník) - 12. 9. 2016
 • Preventivní program Odyssea (lektor Jakub Švec) probíhá na druhém stupni celé pololetí.
 • VZPoura úrazům (VZP), 2. stupeň - 29. 11. 2016
 • První pomoc (Zdravotníci s.r.o. - 15. 12. 2016)
 • Trestná činnost dětí a mládeže (Policie ČR - 19. 1. a 23. 1. 2017)
 • Alkohol, gambling - Prak, Ing. Marie Nováková (7., 8., 9. ročník,          27. 1. 2017)
 • "Než užijež alkohol, užij svůj mozek" - Mgr. Kalinová (2. stupeň,         15. 3. 2017
 • Městská policie Praha: Jak si nenechat ublížit (5.P, 7.P, III.S) - 25. 4. 2017
 • Preventivní program Vězeňství a Trestní odpovědnost, pí Bohatová (9.P) - 18. 5. 2017

 • Prevence v dopravě - dětské dopravní hřiště- celá škola - 24. 5. 2017

 • Městská policie: Bezpečně v každém ročním období (3.P, 5.P, II.S, III.S) - 24. 5. 2017

 • Agresivita, násilí, šikana (Ing. Nováková) -  (7. P) - 6. 6. 2017

 • Agresivita, násilí, šikana (Ing. Nováková) - (7. P) - 15. 6.

Bezpečně v každém ročním období

Fotografie z preventivních programů