Metodička prevence:

  • Jméno: Mgr. Pavlína Rychtaříková
  • Kontakt: tel. 733 126 667
  • Konzultační hodiny: Kdykoliv po domluvě. 
  • E-mail: rychtarikova@skolabartlova.cz

Preventivní programy ve školním roce 2019/2020

Celý školní rok v 6., 7., 8. a 9. ročníku probíhají preventivní programy zaměřené na sociální rozvoj žáků i třídních kolektivů, na zlepšování vztahů mezi žáky, na prevenci závislostí (kouření, alkohol) a na bezpečnost v internetovém prostředí.

Realizátor Jules a Jim, z.s.

Fotografie z preventivních programů