Metodička prevence:

 • Jméno: Mgr. Pavlína Rychtaříková
 • Kontakt: tel. 733 126 667
 • Konzultační hodiny: každé pondělí 14:00 až 15:30 nebo kdykoliv po telefonické domluvě. 
 • E-mail: rychtarikova@skolabartlova.cz

Preventivní programy ve školním roce 2018/2019

Celý školní rok v 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku probíhají preventivní programy zaměřené na sociální rozvoj žáků i třídních kolektivů, na zlepšování vztahů mezi žáky, na prevenci závislostí (kouření, alkohol) a na bezpečnost v internetovém prostředí.

Realizátor Jules a Jim, z.s.

Preventivní programy ve školním roce 2017/2018

 

Preventivní program Odyssea (lektor Mgr. Jakub Švec) probíhá na druhém stupni od října do března.

13. 9. BESIP - Bezpečně do školy, celá škola, Výstaviště Holešovice

15. 11. Zdravá pětka, celá škola

17. 12. "Nekuřátka" IV.A, VI.A

20.12. Típni to VII.A, VIII.A.

20. 12. Tráva  IX.A

19. 3. "Konflikt", Ing. M. Nováková, VI.A, VII.A, VIII.A

22. 3. ČSK: Světový den ústního zdraví, celá škola

16. 5. "Alkohol, gambling", Ing. Marie Nováková, VI.A, VII.A, VIII.A

5. 6. První pomoc, SZŠ, Praha 10, 2. stupeň

11. 6. "Kyberšikana", Ing. Marie Nováková, VI.A, VII.A, VIII.A

25. 6. - 26. 6. Prevence v dopravě - dětské dopravní hřiště, celá škola

 

 

Preventivní programy ve školním roce 2016/2017:

 • Pro celou ZŠ i ZŠS prevence BESIP (Policie hl. m. Prahy) - 5. 9. 2016 Holešovice 
 • Kyberšikana - Prak, Ing. Marie Nováková (6., 7., 8. ročník) - 12. 9. 2016
 • Preventivní program Odyssea (lektor Jakub Švec) probíhá na druhém stupni celé pololetí.
 • VZPoura úrazům (VZP), 2. stupeň - 29. 11. 2016
 • První pomoc (Zdravotníci s.r.o. - 15. 12. 2016)
 • Trestná činnost dětí a mládeže (Policie ČR - 19. 1. a 23. 1. 2017)
 • Alkohol, gambling - Prak, Ing. Marie Nováková (7., 8., 9. ročník,          27. 1. 2017)
 • "Než užijež alkohol, užij svůj mozek" - Mgr. Kalinová (2. stupeň,         15. 3. 2017
 • Městská policie Praha: Jak si nenechat ublížit (5.P, 7.P, III.S) - 25. 4. 2017
 • Preventivní program Vězeňství a Trestní odpovědnost, pí Bohatová (9.P) - 18. 5. 2017

 • Prevence v dopravě - dětské dopravní hřiště- celá škola - 24. 5. 2017

 • Městská policie: Bezpečně v každém ročním období (3.P, 5.P, II.S, III.S) - 24. 5. 2017

 • Agresivita, násilí, šikana (Ing. Nováková) -  (7. P) - 6. 6. 2017

 • Agresivita, násilí, šikana (Ing. Nováková) - (7. P) - 15. 6.

Bezpečně v každém ročním období

Fotografie z preventivních programů