Školní rok 2021-2022 - Bártlova

 

ZŠ - třídní učitelé

 • I.A            Mgr. Andrea Bušová
 • II.A           Mgr. Veronika Loukotová (2. + 3. ročník)
 • IV.A          Mgr. Eva Krejčová
 • VI.A          Mgr. Božena Židlická (5. roč.), Mgr. Daniela Kužniarová (6. ročník)
 • VI.A          Mgr. Marta Jeřábková
 • VIII.A        Mgr. Martin Koch
 • IX.A          Mgr. Daniela Hřebenová

 

ZŠ speciální

 •   I.S        Lenka Jedelská 
 •   II.S       Mgr. Jitka Špoutilová
 •   III.S      Mgr. Ladislav Klusák 

 

Ostatní (netřídní učitelé)

 • Mgr. Pavlína Čuřínová - ředitelka 
 • Mgr. Pavlína Rychtaříková - zástupkyně
 • Mgr. Markéta Včeláková
 • Karolína Dvořáková
 • Hana Donátová

 

Asistenti pedagoga:       

         Lucie Borová DiS. (II.A)

         Ing. Barbora Drbalová (II.A)

         Petr Kroupa (I.A)

         Eva Malá (I.A)

         Jana Fialová (IV.A)

         Jaroslava Ferencová (VI.A)

         Klára Henzselová (IV.A)

          Mgr. Iveta Kužniarová  (VII.A)

          Karolína Dvořáková (I.S)

          Ladislava Lhotová (I.S)

          Mgr. Hana Boháčková (II.S) 

          Pavlína Zedková (II.S)          

          Marina Kopotiyenko (III.S) 

          Karine Jeremjanová

 

 

          

    

Vychovatelky v ŠD:

 •       Drahuše Hasilová
 •       Lucie Borová DiS.
 •       Mgr. Irena Laurichová
 •       Eva Knappe

 

Další pracovníci školy:

 • Jitka Vojtěchovská, hospodářka školy
 • Mgr. Hana Dusová, logopedka
 • Miroslava Olivová, uklízečka
 • Martin Koch, školník