:

 • II.A     (1. a 2. ročník)    Mgr. Andrea Bušová
 • IV.A    (3. a 4. ročník)    Mgr. Božena Židlická
 • V.A     (3. a 5. ročník)    Mgr. Eva Krejčová
 • VI.A    (6. ročník)          Mgr. Martin Koch
 • VIII.A  (8. ročník)          Mgr. Marta Jeřábková  
 • IX.A    (7. a 9. ročník )   Mgr. Daniela Hřebenová
 •       

ZŠ speciální:

  I.S (1. ročník)                  Mgr. Daniela Dvořanová

  II.S (6. a 9. ročník)           Mgr. Jitka Špoutilová

  III.S (3. a 4. ročník)          Mgr. Daniela Kužniarová          

  IV.S (6., 8. a 10. ročník)    Mgr. Ladislav Klusák 

 

Ostatní (netřídní učitelé):

 • Mgr. Pavlína Čuřínová
 • Mgr. Pavlína Rychtaříková
 • Mgr. Irena Laurichová
 • Lenka Jedelská

 

Asistenti pedagoga:       

 

          Mgr. Hana Boháčková (II.S)

          Mgr. Irena Laurichová (III.S)

          Ladislava Lhotová (III.S)

          Lucie Borová DiS. (I.S)

          Klára Henzselová (V.A)

          Jaroslava Ferencová (IV.A)

          Lukáš Hendrych (IV.A) 

          Mgr. Iveta Kužniarová  (VIII.A)

          Karine Jeremjanová (IX.A)

          Petr Kroupa (II.A)

          Marina Kopotenko (IV.S)

      

Vychovatelky v ŠD:

 •       Drahuše Hasilová
 •       Lucie Borová 
 •       Irena Laurichová
 •  

Další pracovníci školy:

 • Jitka Vojtěchovská, hospodářka školy
 • Miroslava Olivová, uklízečka
 • Martin Koch, školník