Školní rok 2020-2021

 

 • I.A            Mgr. et Mgr. Veronika Loukotová 
 • III.A          Mgr. Andrea Bušová
 • IV.A          Mgr. Božena Židlická, Mgr. Daniela Kužniarová
 • VI.A          Mgr. Eva Krejčová
 • VII.A         Mgr. Martin Koch
 • VIII.A        Mgr. Daniela Hřebenová
 • IX.A          Mgr. Marta Jeřábková

 

ZŠ speciální

  I.S        Lenka Jedelská 

  II.S       Mgr. Jitka Špoutilová

  III.S      Mgr. Ladislav Klusák 

 

Ostatní (netřídní učitelé)

 • Mgr. Pavlína Čuřínová
 • Mgr. Pavlína Rychtaříková
 • Milada Seemanová

 

Asistenti pedagoga:       

         Lucie Borová DiS. (I.A)

         Simona Šoufková (I.A)

         Petr Kroupa (III.A)

         Eva Malá (III.A)

         Jana Fialová (iV.A)

         Jaroslava Ferencová (IV.A)

         Klára Henzselová (VI.A)

          Mgr. Iveta Kužniarová  (IX.A)

          Karolína Dvořáková (I.S)

          Ladislava Lhotová (I.S)

          Mgr. Hana Boháčková (II.S) 

          Pavlína Zedková (II.S)          

          Marina Kopotiyenko (III.S)

          Mgr. Irena Laurichová (I. S)

          Karine Jeremjanová 

    

Vychovatelky v ŠD:

 •       Drahuše Hasilová
 •       Lucie Borová DiS.
 •       Mgr. Irena Laurichová

 

Další pracovníci školy:

 • Jitka Vojtěchovská, hospodářka školy
 • Mgr. Hana Dusová, logopedka
 • Miroslava Olivová, uklízečka
 • Martin Koch, školník