:

 • II.A     (1. a 2. ročník)    Mgr. Andrea Bušová
 • IV.A    (3. a 4. ročník)    Mgr. Božena Židlická
 • V.A     (3. a 5. ročník)    Mgr. Eva Krejčová
 • VI.A    (6. ročník)          Mgr. Martin Koch
 • VIII.A  (8. ročník)          Mgr. Marta Jeřábková  
 • IX.A    (7. a 9. ročník )   Mgr. Daniela Hřebenová
 •       

ZŠ speciální:

  I.S (1. ročník)                  Mgr. Daniela Dvořanová

  II.S (6., 7. a 9. ročník)      Mgr. Jitka Špoutilová

  III.S (3. a 4. ročník)          Mgr. Daniela Kužniarová          

  IV.S (6., 8. a 10. ročník)    Mgr. Ladislav Klusák 

 

Ostatní (netřídní učitelé):

 • Mgr. Pavlína Čuřínová
 • Mgr. Pavlína Rychtaříková
 • Milada Seemanová
 • Lenka Jedelská

 

Asistenti pedagoga:       

          Petr Kroupa (II.A)

          Jaroslava Ferencová (IV.A)

          Lukáš Hendrych (IV.A) 

          Klára Henzselová (V.A)

          Mgr. Iveta Kužniarová  (VIII.A)

          Karine Jeremjanová (IX.A)

          Lucie Borová DiS. (I.S)

          Karolína Dvořáková (I.S)

          Mgr. Hana Boháčková (II.S) 

          Pavlína Zedková (II.S)

          Mgr. Irena Laurichová (III.S)

          Ladislava Lhotová (III.S)

          Marina Kopotiyenko (IV.S)

          

Vychovatelky v ŠD:

 •       Drahuše Hasilová
 •       Lucie Borová DiS.
 •       Mgr. Irena Laurichová
 •  

Další pracovníci školy:

 • Jitka Vojtěchovská, hospodářka školy
 • Miroslava Olivová, uklízečka
 • Martin Koch, školník