:

 • I.A      (1. ročník)         Mgr. Andrea Bušová
 • III.A    (3. ročník)         Mgr. Božena Židlická
 • IV.A    (4. ročník)         Mgr. Eva Krejčová
 • V.A     (5. ročník)         Mgr. Martin Koch
 • VII.A   (7. ročník)         Mgr. Marta Jeřábková  
 • VIII.A  (6. a 8. ročník)  Mgr. Daniela Hřebenová
 • IX.A    (9. ročník)         Bc. Ladislav Klusák
         

ZŠ speciální:

   I.S        Milada Seemanová

   II.S       Mgr. Daniela Kužniarová          

   III.S      Mgr. Daniela Dvořanová

 

Ostatní (netřídní učitelé):

 • Mgr. Pavlína Čuřínová
 • Mgr. Pavlína Rychtaříková
 • Mgr. Irena Laurichová
 • Mgr. Marie Srchová
 • Jaroslava Doležalová
 • Mgr. Jitka Špoutilová

 

Asistenti pedagoga:       

          Mgr. Hana Boháčková (I.S)

          Mgr. Irena Laurichová (II.S)

          Ladislava Lhotová (II.S)

          Lucie Borová DiS. (III.S)

          Klára Henzselová (I.A)

          Jaroslava Ferencová (III.A)

          Lukáš Hendrych (III.A)

          Lenka Jedelská (IV.A)

          Mgr. Iveta Kužniarová  (VII.A)

          Karine Jeremjanová (VIII.A)

 

Vychovatelky v ŠD:

 •       Drahuše Hasilová
 •       Lucie Borová DiS.
 •  

Další pracovníci školy:

 • Jitka Vojtěchovská, hospodářka školy
 • Miroslava Olivová, uklízečka
 • Mgr. Martin Koch, školník