Školní rok 2022-2023

 

ZŠ - třídní učitelé

 • I.A            Mgr. Markéta Včeláková
 • II.A           Mgr. Andrea Bušová
 • III.A          Mgr. Veronika Loukotová (3. + 4. ročník)
 • V.A            Mgr. Eva Krejčová (5. a 6.ročník)
 • VII.A         Mgr. Matěj Beňa (6. roč.), Mgr. Daniela Kužniarová (7. ročník)
 • VIII.A        Mgr. Marta Jeřábková
 • IX.A          Mgr. Martin Koch

 

ZŠS - třídní učitelé

 •   I.S        Lenka Jedelská 
 •   II.S       Mgr. Jitka Špoutilová
 •   III.S      Mgr. Ladislav Klusák 

 

Netřídní učitelé

 • Mgr. Pavlína Čuřínová - ředitelka 
 • Mgr. Pavlína Rychtaříková - zástupkyně
 • Mgr. Daniela Hřebenová
 • Mgr. Božena Židlická

 

Asistenti pedagoga:       

        Karolína Dvořáková (I.A)

        Eva Malá (II.A)

        Lucie Borová DiS. (III.A)

        Andrea Bartošíková (III.A)

        Klára Henzselová (V.A)

        Monika Žofková (V.A)

        Jaroslava Ferencová (VII.A)

        Sofie Slivková (VII.A)

        Mgr. Hana Boháčková (VIII.A) 

        Ladislava Lhotová (I.S)

        Karine Jeremjanová (I.S)

        Petr Kroupa (II.S)   

        Pavlína Zedková (II.S)          

        Marina Kopotiyenko (III.S) 

       Jana Tomšů (III.S)

          

Vychovatelky v ŠD:

 •       Drahuše Hasilová
 •       Lucie Borová DiS.
 •       Mgr. Irena Laurichová
 •       Eva Knappe

 

Další pracovníci školy:

 • Jitka Vojtěchovská, hospodářka školy
 • Mgr. Hana Dusová, logopedka
 • Miroslava Olivová, uklízečka
 • Martin Koch, školník