Konzultační hodiny:

Vzhledem k současné situaci kolem koronaviru vám všichni učitelé nabízejí konzultace jak po telefonu, 

tak po mailu. V případě potřeby osobní konzultace je nutné se předem objednat.

Tel. sborovna:     281 863 632

Tel. hospodářka školy:     281 920 835, 731 582 581

Zástupkyně ředitelky školy:

Pavlína Rychtaříková, tel.: 281 920 835, 733 126 667, 

rychtarikova@skolabartlova.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Andrea Bušová          pátek 13:30 – 14:30  busova@skolabartlova.cz

Karolína Dvořáková   úterý 15 – 16             karolina.dvorakova@skolabartlova.cz

Daniela Hřebenová    středa 14 – 15           hrebenova@skolabartlova.cz

Lenka Jedelská          středa 14 - 15            ljedelska@skolabartlova.cz

Marta Jeřábková        pondělí 14 - 15           jerabkova@skolabartlova.cz

Ladislav Klusák          středa 15:15 - 16:15  klusak@skolabartlova.cz

Martin Koch                úterý 15 - 16              koch@skolabartlova.cz

Eva Krejčová              úterý 13:45 – 14:45   krejcova@skolabartlova.cz

Daniela Kužniarová    úterý 13:45 – 14:45   dkuzniarova@skolabartlova.cz

Veronika Loukotová    úterý 13:45 – 14:45   vloukotova@skolabartlova.cz

Jitka Špoutilová                úterý 13:30 – 14:30           spoutilova@skolabartlova.cz

Markéta Včeláková           čtvrtek 14:30 – 15:30        vcelakova@skolabartlova.cz

Božena Židlická                středa 13:30 – 14:30         zidlicka@skolabartlova.cz

 

Konzultační hodiny: Logopedie

Logopedie (s dítětem nebo bez dítěte):

Středa: 7:45 - 8:15 a 13:45 - 16:30