Konzultační hodiny:

Všichni učitelé nabízejí konzultace po telefonu i po e-mailu. V případě osobní konzultace doporučujeme se předem nahlásit.

Tel. sborovna:     281 863 632

Tel. hospodářka školy:     281 920 835, 731 582 581

Zástupkyně ředitelky školy:

Marta Jeřábková, tel.: 281 920 835, 733 126 667, 

rychtarikova@skolabartlova.cz

 

KONZULTAČNÍ HODINY

Matěj Beňa               pondělí  14 - 15                bena@skolabartlova.cz

Andrea Bušová         čtvrtek   13:30 – 14:30      busova@skolabartlova.cz

Daniela Hřebenová    středa    14 – 15              hrebenova@skolabartlova.cz

Lenka Jedelská          pondělí  14 - 15               ljedelska@skolabartlova.cz

Marta Jeřábková        pondělí  14 - 15                jerabkova@skolabartlova.cz

Ladislav Klusák          středa    14 - 15               klusak@skolabartlova.cz

Martin Koch               úterý      15 - 16              koch@skolabartlova.cz

Eva Krejčová             úterý      14:25 – 15:25     krejcova@skolabartlova.cz

Daniela Kužniarová    úterý      14:45 – 15:45    dkuzniarova@skolabartlova.cz

Veronika Loukotová    středa    13 – 14              vloukotova@skolabartlova.cz

Jitka Špoutilová          pondělí  13:45 – 14:45     spoutilova@skolabartlova.cz

Markéta Včeláková     úterý     13 – 14               vcelakova@skolabartlova.cz

Božena Židlická          středa   13:30 – 14:30     zidlicka@skolabartlova.cz

 

Konzultační hodiny: Logopedie

Logopedie (s dítětem nebo bez dítěte):

Středa: 7:45 - 8:15 a 13:45 - 16:30