Škola je zřízena dle §16, odst. 9 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 v MŠ a ZŠ, Praha 9, Bártlova 83