Škola je zřízena dle §16, odst. 9 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ZŠS

SE KONAL 12. - 16. 4. 2021.

Bližší informace naleznete v záložce ZŠ a ZŠS Bártlova - zápis