Informace 27.5.
 
Vážení rodiče,
víme, že potřebujete upřesnit podmínky, za kterých se bude uskutečnovat dobrovolná výuka Vašich dětí. 
Bohužel jsme doposud neobdrželi z MŠMT žádné hygienické stanovisko pro speciální školy, které je nám slibováno.
Stále tedy platí informace z 26.5.
 
 
-----------------------------------------
Informace 26.5.
 
Vážení rodiče,
znovuotevření 1. stupně naší ZŠ a ZŠS
bude od pondělí 1.6. 2020.
Provoz bude 8 - 16 hodin (budova bude otevřena od 7,40).
Obědy škola z provozních důvodů nezajišťuje.
Bližší informace obdržíte od třídních učitelů. 
Jakmile MŠMT zveřejní hygienické podmínky pro speciální školy budete informováni podrobněji.
 
Opatření pro nošení roušek:
 
Aktuálně platné opatření k otevření škol:
 

Vážení rodiče,

znovuotevření mateřské školy je plánováno na pondělí 1. 6. 2020.

Bližší informace naleznete v záložce MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

Výsledky příjímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

 

V příloze: Rozhodnutí o přijetí 20-21.pdf (471603)

Způsob hodnocení za 2. pololetí (12.5.)

 

Vážení rodiče,

pro usnadnění starostí, které máte ohledně hodnocení a klasifikace svých dětí, Vám předkládám závazné dokumenty MŠMT.

Prvním dokumentem je Vyhláška č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 – její text naleznete ZDE:   

vyhláška 2020-211_hodnocení_ druhé_pololetí_2019_2020.pdf (444653)

Manuálem pro naplnění této vyhlášky je metodická příručka, kterou naleznete ZDE: 

msmt_hodnocení_2019_2020_metodika.pdf (324714)

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ a SŠ ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.

 

Na základě textu výše uvedených dokumentů Vám sděluji:

 

1. Žáci budou za 2. pololetí aktuálního školního roku hodnoceni na základě výsledků z období prezenční výuky v 1. a 2. pololetí školního roku. Podklady ke klasifikaci získané v době distanční výuky budou využity pro hodnocení a klasifikaci žáka pouze podpůrně a nemohou negativně ovlivnit hodnocení prezenční výuky žáka.

2. Obdobím prezenční výuky ve 2. pololetí rozumíme dobu od 1. února do 10. března 2020 a dobu od případného znovuotevření škol po den ukončení vyučování ve 2. pololetí. V současnosti nepředpokládáme přítomnost žáků 1. ani 2. stupně ve škole. Žáci budou do konce školního roku vzděláváni distančním způsobem.

3. Případné chyby či nesprávná řešení zadaných úloh žákovo hodnocení negativně neovlivní. Vyučující hodnotí především komunikaci se žákem a využijí přitom znalosti o podmínkách, které má žák k distanční výuce k dispozici.

4. Nemá – li vyučující dostatek podkladů pro hodnocení za období do 10. 3. 2020, a pokud v době distančního vzdělávání žák s vyučujícím přes opakované výzvy nekomunikuje a nezasílá zadané práce alespoň v minimálním požadovaném rozsahu, může se tato skutečnost v hodnocení žáka negativně odrazit.

5. Ve školním roce 2019/2020 nebude naše škola usilovat o naplnění kompletního obsahu ŠVP.

6. Speciální vzdělávací potřeby žáků budou v plné míře při hodnocení žáků zohledněny a respektovány.

7. Způsob předání vysvědčení za 2. pololetí bude upřesněno podle aktuální epidemiologické situace.

 

Novinky k distančnímu vzdělávání (5.5.2020)

Vážení rodiče,

Chtěla bych vás informovat o dalším průběhu vzdělávání naších žáků a dětí v období do 30.6.2020.

V pondělí jsme obdrželi dokumenty z MŠMT

1. „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“

celé znění najdete ZDE

ochrana_zdravi_zs.pdf (1045505)

2.  PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

celé znění najdete ZDE

ochrana_zdravi_ms.pdf (1123527)

Z prvního dokumentu pro ZŠ vyplývá, že naše škola se již do konce školního roku neotevře a způsob vzdělávání zůstane stejný jako doposud (najdete na str. 8 dokumentu):

„ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku. „

Z druhého dokumentu pro MŠ lze vyčíst, za jakých podmínek se může realizovat vzdělávání v MŠ. 

Uvědomujeme si, že situace je pro všechny náročná a věřte, že i my jsme se těšili do alespoň částečného „normálu“. To se ale bohužel v případě ZŠ zatím nestane.

Jakmile budeme mít další informace, budeme vás hned informovat.  

Za kolektiv pracovníků ZŠ i MŠ       Pavlína Čuřínová, ředitelka školy

-------------------------------------------------------------------------------------------

Základní škola je od 11. 3. 2020 do 30.6. uzavřena.

Mateřská škola je uzavřena od pondělí 30. 3. 2020.

Doba trvání uzavření MŠ není zatím omezená.

 

Obědy jsou po dobu uzavření školy automaticky odhlašovány.

 

Konzultační hodiny v ZŠ i MŠ jsou do odvolání zrušeny.

 

V ZŠ má každá třída po dobu uzavření školy dohodnutý vlastní způsob komunikace s třídním učitelem.

Pokud Vám způsob komunikace se ZŠ nevyhovuje, máte jakékoliv podměty, nápady, připomínky, obracejte se kdykoliv na:

ředitelku školy: reditel@skolabartlova.cz nebo na její zástupkyni pro ZŠ: rychtarikova@skolabartlova.cz.

 

Nové informace MPSV k ošetřovnému z důvodu karantény:

www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#O%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9

TISKOPIS KE STAŽENÍ:

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

V případě potřeby získání potvrzení nebo upřesnění potvrzení kvůli  neotevření ZŠ napište, prosím, na bartlova@skolabartlova.cz nebo volejte 731582583

Formulář potvrzený certifikovaným podpisem vám zašleme mailem zpět nebo se dohodneme jiném na způsobu vyzvednutí.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

ZŠ A ZŠS BÁRTLOVA

Kde nás najdete?

 
Z Černého Mostu z nástupiště číslo 15 linky 303, 304, 344, 353, 354, 398 přímo na zastávku: "Na Kovárně".
Linka 353 na zastávku "Bártlova", která je hned pod areálem školy.
Linka 141 na zastávku "Třebešovská", dále pěšky od školy cca. 5 minut přes Křovinovo náměstí.
 
Školní linka 262 (Rohožník - Újezd n/L. - Běchovice - Horní Počernice). 

Kde nás najdete?

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ

Kde nás najdete?

 

Metro C Střížkov a poté pěšky

Bus zastávka Madlina, zastávka Střížkov

Kde nás najdete?