ŠKOLA JE ZŘÍZENÁ PODLE §16 ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

- pro děti a žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

pro školní rok 2023/2024 ZDE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU 

pro školní rok 2023/2024

 

Rozhodnutí o přijetí 2023-2024.pdf (483295)

 

zápis z losování.pdf (741869)

 

V Praze dne 23.5.2023

Jarní setkání v zahradě

INFORMACE O LOSOVÁNÍ Z UCHAZEČŮ 

 

o přijetí k základnímu vzdělávání 

 

Vážení rodiče, 

 

vzhledem k tomu, že evidujeme větší počet zájemců o přijetí do 1. ročníku ZŠS, než je počet volných míst, proběhne

22. 5. 2023 v 9,30 hodin losování  

v budově ZŠ Bártlova 83, Praha 9.

 

Do losování jsou zařazeni pouze uchazeči, kteří splnili kritéria pro přijetí.

 

Na 5 volných míst ve vzdělávacím programu ZŠS I. díl bude vylosováno 5 uchazečů a na 3 místa ve vzdělávacím programu ZŠS II. díl budou vylosováni 3 uchazeči. Vylosovaní uchazeči budou přijati. Dále pak budou losována ostatní čísla, která určí pořadí náhradníků. 

 

Losování se uskuteční za účasti ředitelky školy, zástupkyně ředitelky školy, zástupců školské rady z řad rodičů a pedagogů, popřípadě zástupce zřizovatele. Losování může být přítomen zákonný zástupce uchazeče. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. Losovat bude zástupce školské rady.

Z průběhu losování bude pořízen videozáznam. Rovněž bude vyhotoven písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

 

V případě, že některý z uchazečů byl již přijat na jinou ZŠ a víte, že na naši školu nastupovat nebudete – dejte nám, prosím, co nejdříve tuto skutečnost vědět.

 

Mgr. Pavlína Čuřínová, ředitelka školy             12. 5. 2023

 

 

Balíček okamžité pomoci Pražanům:

 

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16.6. 2022 schválilo opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací.

Základními opatřeními jsou:

 • prominutí úplaty za stravování
 • prominutí úplaty za školné ("školkovné")
 • prominutí úplaty za školní družinu
 • podpora z Fondu solidarity (jednorázový příspěvek na školní pobytové akce apod.)

Prominutí úplaty platí od 1.11. 2022 do 30.6 2023Podmínkou pro nárok je trvalé bydliště dítěte na území hl. m. Prahy a dále splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

 • pobírání příspěvku či doplatku na bydlení
 • pobírání okamžité dávky v hmotné nouzi
 • pobírání přídavku na dítě
 • pobírání dávek pěstounské péče
 • exekuce/insolvence
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200,- Kč/osobu/den, u samostatně žijících osob méně než 300,- Kč/osobu/den (do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí).

O příspěvek lze žádat pouze na předepsaném formuláři, jehož součástí je čestné prohlášení.  

 • Žádosti lze podávat do kanceláře školy průběžně během školního roku, nejpozději však do 12. 12. aktuálního roku.
 • Ředitelka školy o žádosti rozhodne do 15 dnů od doručení žádosti, současně v rozhodnutí bude uvedeno, od jakého termínu bude podpora poskytnuta v případě schválené podpory.
 • Rozhodnutí ředitelky školy bude doručeno žadateli/zákonnému zástupci bezprostředně po rozhodnutí.
 • V případě schválení žádosti, bude podpora poskytnuta od prvního dne následujícího měsíce po vydání rozhodnutí.
 • Příspěvek se neposkytuje zpětně.
 
BLIŽŠÍ PODROBNOSTI:
 

Opatření Balíček.pdf (699343)

pomocprazanum.praha.eu

 

FORMULÁŘE ke stažení:

Žádost solidarita.pdf (33775)

Žádost prominutí úplaty

 


 

 

Vážení rodiče,

na základě obdržené stížnosti místních obyvatel se na vás obracím s prosbou o ohleduplnost při parkování v ulici Ohnišťanská. 

Neparkujte, prosím, před vjezdy okolních domů, vyhnete se tak případnému řešení přestupku s Městskou policií.

Děkuji P. Čuřínová

 

ZŠ A ZŠS BÁRTLOVA

Kde nás najdete?

 
Z Černého Mostu z nástupiště číslo 15 linky 303, 344, 353, 354, 398 přímo na zastávku: "Na Kovárně".
 
Linka 353 na zastávku "Bártlova", která je hned pod areálem školy.
 
Linka 141, 171, 209, 221 na zastávku "Třebešovská", dále pěšky od školy cca. 5 minut přes Křovinovo náměstí.
 
Školní linka 262 (Rohožník - Újezd n/L. - Běchovice - Horní Počernice). 
 
Pokud jedete autem, zaparkujete v boční ulici Ohnišťanská.

Kde nás najdete?

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ

Kde nás najdete?

 

Metro C Střížkov a poté pěšky

Bus zastávka Madlina, zastávka Střížkov.

BLIŽŠÍ INFORMACE O MŠ NAJDETE V ZÁLOŽCE "MATEŘSKÁ ŠKOLA".

 

 

Kde nás najdete?