ŠKOLA JE ZŘÍZENÁ PODLE §16 ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

- pro děti a žáky se speciálně vzdělácacími potřebami.

OD PONDĚLÍ 12.12.2022 

BUDE Z DŮVODU BEZPEČNOSTI

 OMEZEN POHYB VŠECH OSOB V OKOLÍ BUDOVY ŠKOLY

ZŠ BÁRTLOVA V DOBĚ NAPADANÉ SNĚHOVÉ POKRÝVKY. 

Prostory, do kterých se nesmí vstupovat, budou opatřeny páskou a upozorněním na zákaz vstupu.

 

Do školy se bude vcházet pouze zadním vchodem.

Velké přestávky se budou v době omezení trávit ve škole.

Jedná se o preventivní opatření (na žádost majitele budovy) kvůli riziku sjetí sněhu ze střechy a riziku vysokého zatížení okapů.

Pokud sníh nebude, bude vše fungovat v obvyklém režimu.

Střechu bude majitel co nejdříve zase opravovat.

 

Děkujeme za pochopení respektování tohoto opatření

Mgr. Pavlína Čuřínová, ředitelka školy

 

Balíček okamžité pomoci Pražanům:

 

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16.6. 2022 schválilo opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací.

Základními opatřeními jsou:

 • prominutí úplaty za stravování
 • prominutí úplaty za školné ("školkovné")
 • prominutí úplaty za školní družinu
 • podpora z Fondu solidarity (jednorázový příspěvek na školní pobytové akce apod.)

Prominutí úplaty platí od 1.11. 2022 do 30.6 2023Podmínkou pro nárok je trvalé bydliště dítěte na území hl. m. Prahy a dále splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

 • pobírání příspěvku či doplatku na bydlení
 • pobírání okamžité dávky v hmotné nouzi
 • pobírání přídavku na dítě
 • pobírání dávek pěstounské péče
 • exekuce/insolvence
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200,- Kč/osobu/den, u samostatně žijících osob méně než 300,- Kč/osobu/den (do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí).

O příspěvek lze žádat pouze na předepsaném formuláři, jehož součástí je čestné prohlášení.  

 • Žádosti lze podávat do kanceláře školy průběžně během školního roku, nejpozději však do 12. 12. aktuálního roku.
 • Ředitelka školy o žádosti rozhodne do 15 dnů od doručení žádosti, současně v rozhodnutí bude uvedeno, od jakého termínu bude podpora poskytnuta v případě schválené podpory.
 • Rozhodnutí ředitelky školy bude doručeno žadateli/zákonnému zástupci bezprostředně po rozhodnutí.
 • V případě schválení žádosti, bude podpora poskytnuta od prvního dne následujícího měsíce po vydání rozhodnutí.
 • Příspěvek se neposkytuje zpětně.
 
BLIŽŠÍ PODROBNOSTI:
 

Opatření Balíček.pdf (699343)

pomocprazanum.praha.eu

 

FORMULÁŘE ke stažení:

Žádost solidarita.pdf (33775)

Žádost prominutí úplaty

 


 

 

Vážení rodiče,

na základě obdržené stížnosti místních obyvatel se na vás obracím s prosbou o ohleduplnost při parkování v ulici Ohnišťanská. 

Neparkujte, prosím, před vjezdy okolních domů, vyhnete se tak případnému řešení přestupku s Městskou policií.

Děkuji P. Čuřínová

 

ZŠ A ZŠS BÁRTLOVA

Kde nás najdete?

 
Z Černého Mostu z nástupiště číslo 15 linky 303, 344, 353, 354, 398 přímo na zastávku: "Na Kovárně".
 
Linka 353 na zastávku "Bártlova", která je hned pod areálem školy.
 
Linka 141, 171, 209, 221 na zastávku "Třebešovská", dále pěšky od školy cca. 5 minut přes Křovinovo náměstí.
 
Školní linka 262 (Rohožník - Újezd n/L. - Běchovice - Horní Počernice). 
 
Pokud jedete autem, zaparkujete v boční ulici Ohnišťanská.

Kde nás najdete?

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ

Kde nás najdete?

 

Metro C Střížkov a poté pěšky

Bus zastávka Madlina, zastávka Střížkov.

BLIŽŠÍ INFORMACE O MŠ NAJDETE V ZÁLOŽCE "MATEŘSKÁ ŠKOLA".

 

 

Kde nás najdete?