Novinky od 17.1. 2022

 

Vážení rodiče,

 

od 17. 1. se budou žáci ZŠ a ZŠS testovat poze 1x týdně a to v pondělí.

Testují se všichni žáci a zaměstnanci (vč. očkovaných nebo v ochranné době po prodělání covid).

V případě pozitivního antigenního testu je žák povinen podrobit se PCR testu ve zdravotnickém zařízení.

.

Karanténa a izolace trvá 5 dnů - pokud nemá žák žádné příznaky. 

Pokud bude vaše dítě vyhodnoceno jako rizikový kontakt, budete bezodkladně informováni třídním učiletem. Do sms nebo na email
 vám  přijde informace i karanténě.

 

Podrobnější informace najdete zde: pokyn-ke-screeningovemu-testovani-leden-2022-FINAL-aktualni-k-datu-14.1.2022.pdf (439501)

 

Rehabilitační třídy přechází  v týdnu 17. - 21.1.  na distanční způsob vzdělávání.

Žádám vás, abyste nepodceňovali  možné příznaky onemocnění u vašich dětí a raději si děti nechali doma nebo s nimi absolvovali PCR test. 

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Hodně zdraví všem Pavlína Čuřínová

Novinky od 11.1. 2022

Vážení rodiče,

 

podmínky se nám opět mění a s příchodem omikronu se  se nám mění i pravidla pro karanténu a izolaci - priloha_986967367_0_INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY DOBY TRVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE.pdf (192049)

Vzhledem ke specifikům naší školy, bude jednotlivé případy posuzovat hygiena a epidemiolog.

Prozatím počítejte s tím, že do karantény  budou přecházet celé třídy a ty budou pracovat distančním způsobem. 

Karanténa i izolace trvá nyní 5 dnů od posledního kontaktu s pozitivní osobou. Po jejich uplynutí se dítě vrací do školy, pokud nemá  žádné příznaky onemocnění.

VŽDY budete informováni třídním učitelem.

 

Prosím, posílejte do školy pouze zdravé děti. Chráníte tak spolužáky i učitele.

 

Děkujeme za pochopení

Pavlína Čuřínová

NOVINKY ohledně testování od 3.1. 2022

 

Vážení rodiče, 

věřím, že jste prožili příjemný vstup do nového roku. Bohužel školám se (jak víte z médií) testování opět nevyhne. Proto zde najdete přehled nejnovějších informací.

  • V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 bude probíhat antigenní testování žáků a zaměstnanců 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek;
  • dále pak od 17. ledna 2022 bude probíhat antigenní testování každé pondělí;
  • nově se testují i žáci i zaměstnanci ZŠ a ZŠS, kteří MAJÍ dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci; 
  • testovat se nemusí ti, kteří doloží PCR test (max. 72 hod. starý) nebo antig.test ze zdr. zařízení (max. 24 hod. starý);
  • v případě pozitivního testu bude žákovi vydáno potvrzení o pozitivním výsledku;
  • i nadále se testování týká pouze základní školy a základní školy speciální, testování dětí v MŠ se provádět nebude.

 

V případě, že se žák testování nepodrobí, trvají dřívější opatření:

- Nesmí cvičit ve vnitřních prostorech,

- nesmí zpívat,

- neúčastní se zájmových kroužků.

 

Bližší informace najdete na : www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

Leták pro rodiče: TESTOVÁNÍ: testování_leták_pro_rodiče_A4.pdf (149521)

 

Po konzultaci s hygienickou stanicí sděluji, že pokud se objeví při čtvrtečním testu pozitivní výsledek, bude nařízena karanténa celé třídě (na rozdíl od info v letáku).

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení 

Pavlína Čuřínová, 1.1.2022 doplněno 6.1.2022

Vážení rodiče,

 

stále trvá oprava římsy na budově ZŠ Bártlova.

Řiďte se, prosím, pokyny firmy.

 

Nebezpečná místa jsou označena nebo ohraničena páskou. 

Nevstupujte, prosím, do ohraničených prostor.

 

K hlavnímu vchodu školy choďte i nadále okolo budovy.

 

Děkuji za pochopení a dodržování opatření.

Pavlína Čuřínová 11.11. 2021 a 23.11.2021 a 3.1.2022

Vážení rodiče,

 

 každé pondělí - do odvolání

bude znovu probíhat testování žáků ZŠ a ZŠS ve škole.

Děti v MŠ se netestují.

Průběh bude stejný jako toto pondělí.

Testovat se bude testy SENJOY.

 

Pro naše žáky stále platí výjimka - nemusí nosit roušky.

 

 

Informace z MŠMT najdete:

22.11. priloha_967747340_0_INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021.pdf (161678)

22.11.priloha_969489619_0_INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 22. LISTOPADU 2021.pdf (293926)

Video k testování najdete:

www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/#letaky-k-testovani

 

18.11.2021 (upraveno 21.11.)

 Hodně zdraví všem přeje celý kolektiv školy

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ V LISTOPADU

 

Vážení rodiče,

8. a 15.11. 2021 bude od 7,30 hodin na naší škole znovu probíhat testování na onemocnění Covid-19 u žáků ZŠ a ZŠS.

Testování bude probíhat samoodběrem (dětem můžete samozřejmě s odběrem pomoci).

 

 Průběh testování v naší škole najdete v záložce  COVID - 19

 

Testování se netýká pouze:

- Dětí z MŠ,

- plně očkovaných žáků, kteří jsou 14 dnů po 2. očkování (nutné doložit),

- žáků, kteří prodělali covid v posledních 180 dnech (nutné doložit),

- žáků, kteří doloží výsledek PCR testu (ne starší než 72 hodin),

- žáků, kteří doloží výsledek antigenního testu ze zdravotnického zařízení (ne starší než 24 hodin).

 

V případě, že se žák testování nepodrobí:

- Nesmí cvičit ve vnitřních prostorech,

- nesmí zpívat,

pokud nelze dodržet od ostatních odstup 2 metry. 

Zájmových kroužků (sportovní, hudební, jóga) se tito netestovaní žáci neúčastní - nejsme schopni zajistit platná protiepidemiologiká opatření.

 

Průběh testování najdete blíže:  www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/  a  pokyn-ke-screeningovemu-testovani-listopad_2021.pdf (428366)

 

Věřím, že testování všichni zvládneme bez větších obtíží a že budeme všichni negativní.

 

Pavlína Čuřínová,  3.11.2021

Vážení rodiče,

od 1.11. 2021 se mění hygienická opatření:   ZDE 

Pro naše žáky stále platí výjimka a nemusí ve škole nosit roušky.

 

Mění se doba délky karantény na 7 dnů, pokud osoba v karanténě bude mít negativní PCR test.

Pokud PCR test osoba v karanténě nepodstoupí, karanténa trvá 14 dnů.

Nadále platí, že škola informuje pouze rodiče dětí, kterých se karanténa týká.

 

29.10.2021   Pavlína Čuřínová, ředitelka školy

ZŠ A ZŠS BÁRTLOVA

Kde nás najdete?

 
Z Černého Mostu z nástupiště číslo 15 linky 303, 304, 344, 353, 354, 398 přímo na zastávku: "Na Kovárně".
 
Linka 353 na zastávku "Bártlova", která je hned pod areálem školy.
 
Linka 141, 171, 221 na zastávku "Třebešovská", dále pěšky od školy cca. 5 minut přes Křovinovo náměstí.
 
Školní linka 262 (Rohožník - Újezd n/L. - Běchovice - Horní Počernice). 
 
Pokud jedete autem, zaparkujete v boční ulici Ohnišťanská.

Kde nás najdete?

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ

Kde nás najdete?

 

Metro C Střížkov a poté pěšky

Bus zastávka Madlina, zastávka Střížkov.

BLIŽŠÍ INFORMACE O MŠ NAJDETE V ZÁLOŽCE "MATEŘSKÁ ŠKOLA".

 

 

Kde nás najdete?