Školní rok 2019/2020:

 
ZŠS Litvínovská - školní akce třídy I.R, II.R, III.R
 

Září:

 

 

 

Dravci na zahradě MŠ

Setkání po prázdninách v DC Paprsek - opékání buřtů

Výlet vlakem s DC Paprsek do Libčic n./Vl.

Vycházky po okolí školy

Canisterapie

Říjen:

 

 

 

Divadelní představení "Zpívající koťata" v MŠ

Projektový den s DC Paprsek na téma: "Dýňobraní"

Projektový den ve škole - Muzikoterapie

Canisterapie

 

Listopad:

 

 

Štrůdliáda v DC Paprsek

Divadelní představení "Trampoty čerta Huberta" v MŠ

Návštěva festivalu "Integrace SLUNCE"

Podzimní příroda – vycházka, sběr listů a přírodnin

 
Prosinec:

 

 

 

Vánoční jarmark

Mikulášská besídka

Divadelní představení 

Vánoční besídka

 

Leden:

 

Divadelní představení v MŠ "Dopravní pohádka"

Vycházka – pozorování zimní přírody, sypání ptáčkům do krmítek

Předávání vysvědčení

 

Únor:

 

Masopust - společně s DC Paprsek

 

Březen:

 

Duben:

 

Květen:

 

Vynášení Morany

 

Velikonoční zvyklosti

 

Oslava dne matek

 

Červen:

 

Zahradní slavnost